Investavimo į nekilnojamąjį turtą platformų populiarumo augimas
Kodėl krepšinis toks populiarus sportas Lietuvoje

Statybinio siurblio nuoma – po „sunkių“ remonto darbų

HUQVARNAS26_Image_1Ar kada nors teko tvarkyti namus, kai juose buvo išdaužta siena, pastatyta gipso kartono pertvara, pakabintos naujos lubos (ne įtempiamos)? Tie, kurie susidūrė su tokiais renovacijos darbais tikrai žino, kad šluota ir drėgnas skuduras yra tikra vargo vakarienė. Vos tik iššluoji, po valandėlės vėl viskas pasidengia dulkių sluoksniu. Jei kas bandė siurbti dulkes paprastu dulkių siurbliu, maišelius ir filtrus keitė dešimtimis. Daug kam buitinis dulkių siurblys net ir sugedo po tokio remonto... Ką daryti tokiais atvejais? Pataria įrankių ekspertai iš Cramo.

Po statybų ar renovacijos darbų nuomokitės statybinį dulkių siurblį

Statybinio siurblio nuoma yra vienas iš geriausių variantų po statybų. Tai profesionalus prietaisas, skirtas statybinių šiukšlių siurbimui.

Paprastas dulkių siurblys yra kompaktiškas, gana taupus elektrai prietaisas. Jo populiarumas ir taip sparčiai mažėja dėl robotų siurblių, kurie po namus gali važinėti kad ir kas dieną. Buitinis dulkių siurblys yra mažas ir šiukšlių susiurbia pakankamai mažai, nes jo maišelis yra vos 1-2 litrų talpos. Dėl šios priežasties jis netinka tvarkai po statybų įvesti.

Tuo tarpu statybinis siurblys pasižymi keliomis savybėmis, kurios yra itin naudingos:

  • Statybinis siurblys turi didelę talpą šiukšlėms;
  • Statybinis siurblys – galingas prietaisas, todėl turi didelę siurbimo galią, galinčią susiurbti ne tik medžio drožles, bet ir nedidelius betono ar skaldos gabalėlius.
  • Statybinis siurblys yra ant ratukų, jo laidas yra kur kas ilgesnis, nei įprasto siurblio, nes yra pritaikytas dirbti patalpose, kur dar ne kiekviename kambaryje įvestos rozetės.

Tiesa, statybinis siurblys turi vieną didelį trūkumą, dėl kurio jis nelabai dažnai sutinkamas namuose. Jis labai didelis ir gana sunkus. Siurbia jis gerai, tačiau ir elektros energijos naudoja kaip keli buitiniai dulkių siurbliai. Tai vis dėlto yra profesionalams ir profesionaliems valymo darbams skirtas prietaisas, todėl jo galia yra svoris yra pakankamai dideli. Gamintojai orientavosi ne į dizainą ar kompaktiškumą, o į galią ir efektyvumą, todėl šie siurbliai yra gana keistoki paprastų žmonių akiai.

Pasvarstykite ar yra elektra valomame objekte

Naujai statomuose namuose ar daugiabučiuose, dažnai dar nebūna įvesta elektros instaliacija, todėl valymo darbams reikalingas elektros šaltinis. Tai nedidelė problema, nes yra statybinių siurblių su akumuliatoriumi. Jiems nereikalingi laidai ar elektros šaltinis, tačiau jų dydis ir galia yra kiek mažesni, nei laidinių „kolegų“.

Siurbiantis ir plaunantis dulkių siurblys

Atliekant įvairius apdailos darbus, ant grindų atsiranda gana storas dulkių sluoksnis, todėl verta pasvarstyti, ar yra reikalingas ne tik siurbiantis, bet ir plaunantis dulkių siurblys. Jis turi specialią talpą vandeniui ir žarnelę, sujungtą su siurbimo žarna. Siurbimo metu ant grindų yra išpurškiamas vanduo, tada viskas vėl susiurbiama kartu su esamais nešvarumais. Taip nekyla dulkės ir po tokio siurbimo praktiškai nebereikia plauti grindų.

Statybinio siurblio nuoma kainuoja nedaug – 15-25 eurai parai, priklausomai nuo galingumo ir modelio. Tai labai apsimoka esant didesniems plotams, kai reikia išvalyti viską efektyviai ir greitai.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)