Naujos komercinės patalpos Vilniuje norintiems augti
Sodybos nuoma įsimintinoms vestuvėms

Dantų karūnėlės ir jų nauda

dantų karūnėlės

Dantų karūnėlės arba vainikėliai yra universalios dantų restauracijos, kurios atlieka labai svarbų vaidmenį išsaugant ir pagerinant pažeistų ar nusilpusių dantų funkciją ir išvaizdą. Šios danties formos dangos gaminamos pagal užsakymą, kad tilptų ant natūralaus danties, atstatant jo tvirtumą, formą, dydį ir estetinį vaizdą. Dantų vainikėliai yra labai svarbus sprendimas sprendžiant įvairias dantų problemas ir teikia daug privalumų.

Funkcija ir naudojimas

  • Silpnų dantų apsauga: Dantų karūnėlės dažnai rekomenduojamos pacientams, kurių dantys susilpnėjo dėl didelio ėduonies, lūžių ar šaknų kanalų gydymo. Jie sukuria apsauginį barjerą, užkertantį kelią tolesnei žalai ir galimam danties netekimui.
  • Funkcijos atkūrimas: Dantis, kurio didelės dalies trūksta arba kurio struktūra pažeista, gali turėti įtakos kramtymui, kramtymui ir bendram funkcionalumui. Karūnėlės atkuria danties gebėjimą atlaikyti įprastas kramtymo jėgas.
  • Kosmetinis patobulinimas: Dantų vainikėliai taip pat naudojami kosmetiniais tikslais. Jie gali pagerinti netaisyklingos formos, spalvos ar netaisyklingo dydžio dantų išvaizdą ir pagerinti bendrą šypseną.
  • Dantų tiltų atrama: Dantų karūnėlės yra dantų tiltelių, kuriais pakeičiami trūkstami dantys, atramos. Vainikėliai dedami ant gretimų natūralių dantų, taip užtikrinant tilto stabilumą.
  • Po šaknų kanalų gydymo: Po šaknų kanalų procedūros dantis gali tapti trapus. Karūnėlė padeda apsaugoti ir sutvirtinti gydomą dantį, apsaugo nuo lūžių.

Dantų karūnėlių tipai

  • Porcelianininės karūnėlės: Šios karūnėlės pasižymi puikia estetika, nes labai primena natūralius dantis. Jie yra populiarus pasirinkimas priekiniams dantims dėl savo tikroviškos išvaizdos.
  • Metalinės karūnėlės: Metaliniai vainikėliai, dažnai gaminami iš aukso ar kitų lydinių, yra labai patvarūs ir atsparūs nusidėvėjimui. Jie dažniausiai naudojami krūminiams dantims.
  • Porceliano ir metalo (PFM) vainikėliai: PFM vainikėliai sujungia metalo tvirtumą ir porceliano estetiškumą. Jie tinka tiek priekiniams, tiek galiniams dantims.
  • Visiškai keraminiai arba visiškai porcelianiniai vainikėliai: Šie vainikėliai suteikia natūralią išvaizdą ir yra geras pasirinkimas alergiškiems metalui pacientams.

Privalumai

Dantų vainikėliai suteikia daug privalumų, įskaitant geresnę estetiką, geresnę dantų funkciją ir apsaugą nuo tolesnių pažeidimų. Jie yra patvarūs ir, laikantis tinkamos burnos higienos ir reguliariai tikrinant dantis, gali tarnauti daugelį metų.

Taigi, dantų karūnėlės yra universalios restauracijos, kuriomis sprendžiamos įvairios dantų problemos, atkuriant ir funkciją, ir estetiką. Nesvarbu, ar jums reikia apsaugoti nusilpusį dantį, pagerinti šypseną, ar paremti dantų tiltą, dantų vainikėliai gali būti labai svarbūs siekiant išsaugoti optimalią burnos sveikatą ir pasitikėjimą savo šypsena. Pasikonsultavę su odontologu nustatysite tinkamiausią karūnėlių tipą pagal savo konkrečius poreikius.

https://www.dentes.lt

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)