2018 metų horoskopas: ką žvaigždės žada Dvyniams ir Vėžiams?
Šviestuvai Klaipėda – kaip pasirinkti geriausią tiekėją?

Sveiki dantys yra laimė

OdontologaiKas padeda susikurti gerą nuotaiką? Kas skatina nusišypsoti? Iš tiesų daug ką lemia savijauta, ji prisideda prie laimingos ar nelaimingos būsenos. Pavyzdžiui, jei trūko kelių dantų, o dabar jau atliktas kokybiškas dantų protezavimas, nuotaika veikiausiai puiki.

Yra ne vienos rūšies dantų protezų. Pliusų gausu, bet pastebima ir minusų

Specialistai dantų protezavimą pristato kaip įvairiapusį. Protezai skirstomi į išimamus ir neišimamus. Kurie geresni. Sunku pateikti konkrečią rekomendaciją. Tačiau teisybės dėlei reikia paminėti, kad abu tipai turi savų pliusų ir minusų (taip, ne tik pliusų). Štai išimami – palyginti pigūs, gana greitai pagaminami, o netekus papildomų dantų dar ir nesunkiai pakoreguojami. Užtat tai nėra pats dailiausias variantas (vaizdą kiek gadina kabliukai). kai kuriems pacientams nepatinka tai, kad reikia įdėti / išimti. Išimami protezai gali sukelti nepatogių pojūčių valgant (dėl savo paslankumo).

Taigi, be užuolankų ir be jokių reklamų pateikiame situaciją tokią, kokia ji yra. Protezavimas – galimybė vėl naudotis dantimis (na, juk tikrai pasitaiko atvejų, kai burna be dantų, ir tada protezuojant ji tampa... pilnadantė!).

Kadangi pristatėme išimamus protezus, dabar reikėtų paminėti ir neišimamus – tiltinius, laminates. Nemažo pacientų dėmesio sulaukia protezavimas ant implantų. Tai galimybė turėti ir estetiškus, ir visapusiškai funkcionalius dantis, tačiau kainos prieinamos ne kiekvienam, be to, reikalinga ne viena procedūra. O ir žmonių organizmai skirtingi. Nusprendėte implantuoti? Galbūt organizmas „mano“ kitaip ir „sugalvos“ implantus „išbrokuoti“ (jokiu būdu nebandome suformuoti neigiamos išankstinės nuomonės ir nuteikti skeptiškai).

Organizmas atlieka gausybę funkcijų

Kad jau užsiminta apie organizmą, vertėtų dar kai ką pridėti. Koks nors sutrikimas gali būti susijęs su kita problema. Pavyzdžiui, blogas burnos kvapas gali „reprezentuoti“ skrandžio negalavimus. Tiesa, burnos kvapo ir skrandžio bėdų sąsaja retesnė, nei daugelis žmonių linkę teigti. Bet esmė aiški: organizmas yra daugybės sistemų sąsaja. Kai visos tos sistemos veikia, jaučiamės laimingi.

Sveiki dantys ir kasdienybė

Kokybiškas dantų protezavimas taip pat suteikia laimę. Nes dantų funkcionalumas – taip kasdienybės pozityvumas. Įsivaizduokite. Apsilankę restorane renkatės patiekalus iš meniu. Jei trūksta dantų ar kamuoja kitos burnos ertmės bėdos, teks apsiriboti kuo nors kukliu, nes ne visas maistas bus tinkamas. O štai sveiki dantys – galimybė pasimėgauti.

Kiekviena gydymo procedūra skirta pacientų gerovei

Tiek kokybiškas dantų protezavimas, tiek kitoks odontologinis gydymas skirtas pacientų gerovei. Štai ateina žmogus į odontologijos kliniką. Skauda dantį, nesinori nei prasižioti, ką jau kalbėti apie valgymą. Na, o po vizito žymiai palengvėja, nes atrandama skausmo priežastis.

Taigi, be jokio pataikavimo ir be jokio pagražinimo galima konstatuoti, kad sveiki dantys yra laimė. O kai laimingi pacientai, patiems gydytojams maloniau dirbti.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)