Automobilio pirkimo paskola: pliusai ir minusai
2018 metų horoskopas: ką žvaigždės žada Dvyniams ir Vėžiams?

Indų valymas

Indų valymasKaip žinia tiek stikliniai, tiek plastmasiniai indai yra naudojami gėrimams, vaisiams  o metaliniai  puodai ar keptuvės yra naudojamos patiekalams ruošti. O stalą labiausiai puošia vienos spalvos bei  gerai išblizginti indai. Tačiau tam turi būti ir atitinkama jų priežiūra.

Pavyzdžiui stiklines ir bokalus galima gerai išplauti su šiltu muiluotu vandeniu,  įbėrus truputį smėlio ar borakso. Išplovus indus, reikėtų išskalauti juos šaltu vandeniu, taip pat, žinoma,  tai galima padaryti ir su smėliu, o tada viską išsluostyti, jog neliktų vandens paliktų dėmių.

Stiklinius indus reikėtų plauti su acto ir vandens tirpalu,  kuriame šių komponentų kiekis yra pusė puodelio baltojo acto ir  keturis su puse litro vandens.  Perskalaujant indus, reikėtų į vandenį įpilti šiek tiek baltojo acto, nes tokiu būdu bus galima pašalinti muilo nuosėdas, o stikliniai indai ims spindėti.   Stikliniai indai taip pat gali būti plaunami ir su druskos bei acto tirpalu,  kurio sudėtis yra vienas šaukštas druskos, du šaukštai acto ir vienas litras vandens. Panašiai kaip buvo paminėta prieš tai, išplauti stikliniai indai, turėtų būti šluostomi sausa pašluoste,  tik šiuo metu tai yra todėl,  kad  neliktų nuo išgaravusio vandens dėmių atsiradusių ant stiklo paviršiaus. Bokalus ir plonas stiklines valyti reikėtų su  dviem pašluostėm,  nes viena iš jų yra reikalinga dėmių išvalymui, o kita išblizginimui.

Indus,  kuriuose buvo degtinė arba actas, reikėtų išplauti su skalbiklio tirpalu, o vėliau ir su švariu vandeniu. Krištolinius indus yra rekomenduotina plauti su šiltu vandeniu, nes plaunant su karštu vandeniu, jis netenka savo blizgesio ir tada patamsėja. Krištolinius indus reikėtų plauti pasigaminus keletą tirpalų. Vieną iš galima pasidaryti į indą įpylus vieną litrą vandens ir įbėrus du šaukštus valgomosios sodos. Kitą tirpalą  galima pasigaminti į indą įpylus vieną litrą vandens ir vieną šaukštelį amoniako.

Kaip matome, šios valymo priemonės padeda švariai išvalyti bet kokius nešvarumus, esančius ant stiklinių indų paviršiaus ir tuo pačiu metu leidžia išvengti kitų dėmių, kurios gali atsirasti po valymo, todėl  galėsite džiaugtis išblizgintais stikliniais indais.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)