Miškai be savininko - nuostolis valstybei!
Indų valymas

Automobilio pirkimo paskola: pliusai ir minusai

UnijaJei galvojate apie naują transporto priemonę, tačiau šiam pirkiniui neturite reikiamos sumos pinigų, jūsų lūkesčius atitiks automobilio pirkimo paskola. Tiesa, turite racionaliai apsvarstyti paskolos galimybę – tai atsakingas sprendimas, kuris gali sukelti finansinių rūpesčių. Vis dėlto, jei turėsite pakankamai informacijos, bendrausite su patikimu kreditoriumi ir objektyviai įvertinsite savo skolinimosi galimybes, paskolos grąžinimas nebus sudėtingas procesas, o jūs jau tą pačią dieną galėsite džiaugtis nauju, patogiu ir komfortišku automobiliu.

Privalumai ir trūkumai

Prieš pirkdami automobilį, turite nuspręsti, kokios vertės pirkinys jums reikalingas. Nuo to priklausys ir vartojimo paskolos dydis. Be to, jei nusprendėte imti paskolą, turite gerai įvertinti šio sprendimo privalumus ir trūkumus. Didžiausia nauda, kurią gausite, – greitai ir lengvai galėsite įsigyti svajonių transporto priemonę, nepriklausomai nuo to, ar norite naujo, ar naudoto automobilio. Tam tikra prasme skolinimasis tampa panašus į taupymą – jums kurį laiką teks už pageidaujamą pirkinį mokėti, tačiau prekę gausite iš karto. Kitaip sakant, turite automobilį, už kurį pinigus kreditoriui grąžinate per tam tikrą laiką, paprastai – per 3–5 metus.

Iš kitos pusės, prieš imdami paskolą, turite susitaikyti su tuo, kad pasiskolintus pinigus teks grąžinti, o tai kartais padaryti yra gerokai sunkiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Be to, jūs turėsite grąžinti ne tik pasiskolintą sumą, bet ir mokėti palūkanas, o tai reiškia, kad atiduosite daugiau, nei išleidote. Šiuo atveju turite būti tikri savo finansine situacija, t. y. turite gauti stabilias pajamas ir žinoti, kad per ateinančius metus neatsiras didelių papildomų išlaidų, pvz., nepradėsite studijuoti, neplanuosite brangios kelionės ar kūdikio, didelės vertės pirkinių ir t. t. Kitaip sakant, – kad laiku galėsite mokėti nustatyto dydžio įmokas ir turėti atliekamų pinigų netikėtoms išlaidoms, jei tokių atsirastų. Finansininkai primena – tik adekvačiai įvertinę savo finansinę situaciją galėsite priimti protingą sprendimą.

Praktiniai finansininkų patarimai

Kad būtumėte patenkinti priimtu sprendimu, prieš pirkdami automobilį turėtumėte įvertinti, kiek laiko planuojate juo naudotis, kada jį ketinate parduoti, kokią sumą planuojate susigrąžinti (tai padės suprasti, kokios vertės automobilio jums reikėtų ir kokios investicinės grąžos galite tikėtis). Kad pinigų grąžinimas nekeltų sunkumų, rekomenduojame imti paskolą, kurios mėnesinė įmoka nebūtų didesnė nei 25 proc. pajamų. Jei ketinate pirkti naudotą automobilį, nesirinkite ilgesnio nei 5 metai paskolos sutarties termino.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)