Drabužiai vaikams: pažaiskime spalvų žaidimą!
Visus šviestuvus dabar patariama pirkti iš patikimų el. parduotuvių

Plastikos chirurgai neretai padeda apsieiti ir be plastinių operacijų

1Į plastikos chirurgų patarimus siūloma atsižvelgti visoms besidominčioms įvairiomis grožio operacijomis. Mat, net ir Lietuvoje, pasak www.plastikoschirurgai.lt, galima patirti nemalonumų renkantis neaiškias klinikas. Plastikos chirurgija besidominčioms pacientėms turėtų būti ypač svarbi specialistų patirtis. Tik patyrę plastikos chirurgai gali atlikti visas operacijas sumažinant galimas komplikacijas iki minimumo. Tai liečia praktiškai visas procedūras – nuo krūtų didinimo iki odos darinių šalinimo lazeriais ar chirurginiu būdu. Turinčioms kažkokių problemų ir norinčioms jas pašalinti tam tikromis procedūromis, siūloma iš pradžių detaliai apžvelgti pasirinktos klinikos ir joje dirbančių specialistų reputaciją. Taipogi didžiulį dėmesį reikėtų skirti domėjimuisi pačiomis procedūromis. Tad, ką svarbu žinoti apie tam tikras plastines operacijas bei kitas procedūras?

Krūtinės didinimo operacija susidomėjusios pacientės turėtų suprasti, kad šią operaciją galima atlikti dviem metodais. Kiekvienas jų turi savų privalumų ir trūkumų. Jeigu krūtinė bus didinama riebalais, tuomet turėkite galvoje, kad pooperacinis laikotarpis bus ilgesnis t.y. prireiks daugiau laiko kol išvysite galutinį rezultatą. Pagrindinis privalumas – nesimato jokių randų ar žymių, nes riebalai yra sušvirkščiami specialiais švirkštais. Jeigu krūtinė didinama implantais, tuomet nenustebkite, jeigu žemiau krūties bus šiokie tokie randai. Jų šalinimui gali prireikti ir specialių procedūrų. Labiausiai reikėtų pabrėžti tai, kad krūtinės didinimo operacijomis besidominčios moterys neturėtų dairytis į tuos pasiūlymus, kuriuos pateikia neaiškios klinikos, tuo labiau – nežinomi specialistai.

Kalbant apie kitas plastines operacijas, taipogi reikėtų žinoti, kad kai kuriose klinikose dirbantys specialistai gali atlikti ir visai kitokias procedūras nei tikėjotės. Aiškiau kalbant, jeigu manote, jūsų problemą gali išspręsti tik kažkokia operacija, tai nenustebkite, jeigu po apsilankymo pas specialistus, jums bus rekomenduojamos visai kitos procedūros. Trumpai tariant, geriausiose klinikose dirbantys plastikos chirurgai, po apžiūros pataria koks sprendimas būtų geriausias. Prieš kiekvieną operaciją atliekama pacientės apžiūra ir specialistai patys pataria kokiais metodais geriausia būtų šalinti problemas. Tad, jeigu norite pakoreguoti kažkokią kūno dalį, pirmiausia siūloma ieškoti geriausiai vertinamų klinikų, nes galbūt ten dirbančių profesionalių specialistų dėka jums neprireiks jokių rimtų operacijų.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)