Burnos higiena – svarbi ne tik dantų, bet ir viso organizmo sveikatai?
Vertimai Vilniuje, Kaune ar... internetu?

Kėbulo padengimas nano danga – pagalba nuo įbraukimų ir plovimo vargų

Svarusratai.ltAutomobilis šiais laikais jau tampa ne tik susisiekimo priemone, bet ir laisvalaikio praleidimo būdu ir net įvaizdžio dalimi. O kad įvaizdis būtų formuojamas tinkamai, norisi, kad ir automobilis visuomet atrodytų prižiūrėtas ir švarus. Tiesa, švaros palaikymas ne visuomet yra lengva užduotis vairuotojams. Ypač, jei automobiliu važinėjate kiekvieną dieną ir ne tik miesto keliais, bet užsukate ir į vieną kitą užmiesčio kelią. Tačiau jei Jus vargina nuolatinis automobilio plovimas, šiuolaikinėse autoplovyklose Jūsų laukia staigmena – kėbulo padengimas nano danga.

Kas tai per danga?

Nano danga arba nanokeramika – tai medžiaga, kuri padengiama mažomis dalelėmis ant Jūsų automobilio, taip sukuriant atnaujinto automobilio įvaizdį. Tai tarsi apsauginis sluoksnis, kuris užtikrins, kad automobilio kėbulas bus atsparesnis mechaniniams pažeidimams ir net purvui.

Ar tikrai verta rinktis?

Kai užsukę į autoplovyklą ar servisą vairuotojai išgirsta apie nano dangą kėbului, daugelis ne tik suklusta, bet ir nustebina, jog tokia metodika tikrai yra reali šiandien. Tačiau kebulo padengimas nano danga padės Jums atnaujinti automobilį ir sumažins jo priežiūros vargus, nes nano danga turi visą pluoštą privalumų, apie kuriuos ankščiau tik svajojote.

  • Automobilis nebijos įbrėžimų. Na, koks vairuotojas nežino to nemalonaus jausmo, kai ryte norint įsėsti į automobilį, akis užkliūva už naujo įbrėžimo, kurio dar vakar nebuvo. Įbrėžimas nedidelis, kaltinti nėra ką, bet taip nemalonu kasdien į jį žiūrėti. Tad visiems vairuotojams nano danga padės pamiršti šiuos nemalonumus, nes padengtas automobilis šia nanokeramika yra atsparesnis įbrėžimams. Viso gero nemalonioms staigmenoms.
  • Automobiliui nebaisūs purvai. Dar viena sunkiai suprantama, tačiau kuo tikriausia nanokeramikos savybė yra ta, jog ji sukuria apsauginį automobilio sluoksnį, ant kurio nesikaupia purvas arba jis tampa itin lengvai nuvalomas.
  • Atsinaujinkite. Po to, kaip ant ūsų automobilio kėbulo bus padengta nano danga, pasijusite, lyg automobilis apsilankė grožio salone. Kėbulo padengimas nano danga ne tik sustiprina dažų sluoksnius, bet ir suteikia automobiliui naujo žvilgesio ir paryškina spalvą.
  • Garantija. Vairuotojai dažnai jaudinasi, jog naujos technologijos yra tik reklama ir retai kada išlieka ilgai. Tačiau nano danga pasižymi ilgu išliekamumu, tad naujasis automobilio įvaizdis laikysis mažiausiai 6 mėnesius.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)