Modernios prekybos sistemos
Temperatūrų ir drėgmės matuoklis būtinas namuose

Patarimai, kurie padės surengti puikų furšetą!

Puota.ltFuršetai, lyginant su visomis kitomis pobūvių galimybėmis, suorganizuojami bene paprasčiausiai. Siekiant sutaupyti laiko ir gauti puikų rezultatą daugelis kreipiasi į profesionalus ir prašo, kad jie atliktų visą darbą. Tai puikus būdas, kad už Jus pasirūpintų maisto tiekimu bei stalo dekoru. Kita galimybė yra pabandyti pačiam suorganizuoti fušetą.

Jeigu banketai arba kitaip furšetai bus organizuojami Jūsų rankomis – tokiu atveju rekomenduojame pasinaudoti mūsų pastebėtais patarimais, kurie padės džiaugtis nuostabiu stalu.

Kuo daugiau pasirinkimų – tuo laimingesni žmonės

Furšetai labai dažnai pavadinami švediško stalo tipo vaišių patiekimu. Tai yra gana tikslu, kadangi rengiant furšetus stengiamasi patiekti tokį maistą, kurį būtų patogu neštis iš vienos vietos į kitą, keliauti iki kėdžių, kur sėdi Jūsų artimieji. Labiausiai rekomenduojami vieni kasnio sumuštinukai. Labai svarbu, kad patiektumėte kuo platesnę patiekalų pasiūlą. Paprasčiausiai vieni asmenys nevalgo vienų produktų, kai kiti – kitų. Gaminant sumuštinius labai svarbu patenkinti kuo didesnės dalies žmonių poreikius.

Atskirkite gėrimus ir patiekalus

Rekomenduojama gėrimus bei maistą dėti ant skirtingų stalų. Ne tik todėl, kad taip galima sukurti kur kas estetiškesni vaizdą, tačiau ir dėlto, kad tokiu atveju nesusidarys eilės stengiantis pasiimti sulčių taurę. Lygiai taip pat kaip maistas turi būti labai įvarus – rekomenduojama patiekti kuo platesnį skirtingų gėrimų pasirinkimą. Vėlgi, kad kiekvienas galėtų atrasti tai, kas jam yra skaniausia.

Pailgi stalai – praktiškiau

Siekiant palengvinti priėjimą prie stalų – rekomenduojama naudotis pailgais, o ne kvadratiniais arba apvaliais stalais.  Taip pat rekomenduojama tuos pačius patiekalus dėti skirtingose stalo pusėse. Tokiu atveju žmonėms nereikės laukti, kol kiti susidės maistą į lėkštes. Patiekalų pasiėmimas bus kur kas paprastesnis bei greitesnis. Taip pat ir indus, į kuriuos bus dedamas maistas, reikia laikyti ant atskiro stalo. Nepamirškite, kad būtina atrasti vietą, kur galima sudėti jau panaudotus indus.

Visgi, jeigu norite būti tikras, kad susirganizuoti banketai bus tobuli – rekomenduojame kreiptis į profesionalus, kurie ilgametė patirtis padeda sukurti tobulą šventę Jūsų svečiams!

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)