Internetinių parduotuvių kūrimas ne visada siūlomas patikimų specialistų
Sidabras – naudingas, gražus, pigus

Apsaugos specialistai pataria: tinkamas lauko apšvietimas gali padėti išvengti vagysčių

Lauko apšvietimasPrestižinių gyvenamųjų namų kiemuose neretai užfiksuojamos tiek automobilių, tiek kito turto vagystės, o saugumo ekspertai pataria – tinkamas lauko apšvietimas gali padėti prevenciškai nubaidyti didžiąją dalį vagių. Kadangi dažniausiai vagystės vyksta tamsiu paros metu, vagys tuo naudojasi itin dažnai, todėl galvojantiems kaip būtų galima apsisaugoti nuo tokių problemų siūloma nepagailėti pinigų ne tik į namų ar transporto apsaugos sistemų įrengimą, bet ir į lauko apšvietimą. Šiuo metu Lietuvoje siūlomos įvairios apšvietimo sistemos, o kalbant apie lauką – dabar siūlomi ypatingi įrenginiai, kurie ne tik apšvies visą kiemo plotą, bet ir įspės apie judėjimą jūsų kieme.

Lauko apšvietimas dabar gali būti įrengtas su slapta sekimo/stebėjimo įranga.

Ko gero daugelis namų savininkų stengiasi sutaupyti kuo daugiau pinigų įrenginėjant lauko apšvietimo sistemas, tačiau specialistai pataria dairytis į tam tikros kategorijos įrenginius. Dabar rinkoje galima aptikti tokius šviestuvus, kurie įsijungia užfiksavus judesį. Tai judesio detektorių pagalba įsijungiančios apšvietimo sistemos, kurios gali veikti nuolatos arba esant kažkokiam judėjimui. Pabrėžtina, kad tam tikri lauko šviestuvai turi ne tik integruotus judesio detektorius – kai kurie įrenginiai turi ir mini stebėjimo kameras, ir garsinius signalus.

Lauko šviestuvai, kurie yra su įspėjimo apie judėjimą įranga, gali nesunkiai identifikuoti veiksmą jūsų kieme vagims to net nežinant. Kai kuriuose lauko šviestuvuose yra sumontuotos specialios kameros bei judesio detektoriai. Kuomet jie užfiksuoja judėjimą, jums gali būti siunčiamas signalas į mobilųjį telefoną ir tuo metu galite matyti kas vyksta jūsų kieme. Specialistai pataria nevengti investuoti didesnė sumos į apšvietimo sistemą – tai padėtų išvengti nuostolių dėl vagysčių.

Jeigu lauko apšvietimas bus įrengiamas su specialia apsaugos sistema, tai tuomet reikėtų kreiptis į atitinkamus specialistus dėl įrenginių montavimo.

Labai svarbu pabrėžti, kad tinkamai sumontuoti minėti lauko šviestuvai gali padidinti apsaugą jūsų namams. Tačiau tam, kad jie veiktų taip kaip priklauso, būtina kreiptis į šios srities specialistus. Įrengiant tokias apsaugines sistemas šviestuvuose, būtina kreiptis į apsaugos sistemų specialistus – jie vis techniką sumontuos pagal visus saugumo standartus.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)