Kaip atsirasti miesto žemėlapyje?
Dailylentės lauko apdailai: kaip pasirinkti?

Prieš ruošiantis emigruoti prireikia kredito

PaskoliukasLaida „Emigrantai“ jau ne kartą atskleidė, kad dažniausiai lietuviai būna ekonominiai emigrantai, ir tik labai retai iš savo šalies išvyksta dėl meilės. Pradžia visada būna labai sunki, dažnam ir greitas kreditas pradžioje padeda padaryti startą. O ir prieš išvažiuojant juk finansinė padėtis būna gana sudėtinga, gal jau iš anksto turima ir skolų ir nepriteklių, tad susitaupyti tai pirmai pradžiai vardan oresnio gyvenimo būna sunku ar net neįmanoma. Daug kas sako – gerai, kad bent greitas kreditas buvo, tai buvo iš ko išvažiuoti. O paskui juk atidirbama, ir pinigai vėliau jau gyvenime būna geresni. Kam prireikia pinigų pačioje pradžioje?

Kelionė gali kainuoti

Dažnos lietuvių emigracijos kryptys – Norvegija, Anglija, Airija, Italija, Vokietija, Ispanija. Išvykę į tokias šalis lietuviai  bando įsikurti, pradėti viską nuo nulio, nes svetimame krašte savo nuopelnus įrodyti sunku. Kuo populiaresnės kelionės kryptys, kuo jos labiau reikalingos,  tuo dažniausiai brangesni bilietai. Norint pasiekti kelionės tikslą Norvegijoje, pavyzdžiui, kokioje nors šiaurinėje dalyje, tenka skristi su persėdimais ir dar porą šimtų kilometrų važiuoti traukiniu, autobusu ar kitaip, gal net keltis keltais. Taigi, pilnas bilietas į vieną pusę gali kainuoti nuo 100 iki 500 eurų. Ne tiek ir mažai, kaip pinigų neturinčiam, užsidirbti išvykstančiam žmogui. Todėl jau čia, pirmajame etape, vien tik ieškant bilieto, gali būti reikalingas greitas kreditas visa para. Aišku, jeigu turite pasitaupę, tai labai gerai. Taip pat verta ir palaukti, kol bilietai atpigs, nes jų kainos svyruoja bangomis.

Turėti pačiai pradžiai

Kitas poreikis – turėti pačiai pradžiai. Retai taip būna, kad pirmą kartą emigruojantis žmogus jau turi užtikrintą darbo vietą. Geriausiu atveju, turi tik darbo pasiūlymą. Todėl dar turi ten nuvykti, bandyti įsidarbinti. Jeigu pavyko iš pirmo karto, puiku, tereikės sulaukti algos. Kitiems tenka ilgai minti įstaigų duris, kol galiausiai randa darbą. Kartais užtrunka ir pusę metų darbo paieškos, kiti ilgiau jau net neištveria, grįžta atgal. Tačiau reikia suprasti, kad toje pačioje pradžioje reikės iš kažko išgyventi. Todėl čia ir gali būti kaip išsigelbėjimas kreditai be registracijos mokesčio. Žmonės skolinasi sunkiai sau tai leisdami, tačiau žinodami, jog tai yra investicija. Dabar jiems sunku, jie neranda darbo, tačiau jie yra šalyje, kurioje turint bet kokį darbą iškart gali uždirbti tiek, pasidengs visos tavo skolos, ar tai būtų didelis greitas kreditas telefonu, ar kažkokia paskola iš giminių. Pačiai pradžiai verta turėti net jeigu važiuojate su garantuotu įdarbinimu. Juk vis tiek mėnesį ar daugiau teks laukti pirmosios algos. O gyvensite ne namie, kur net 4 sienos padeda. Čia nieko neturėsite, viską reikės pirkti, net į pagalbą galinčių šokti artimųjų nebus. Gal teks susimokėti kelis mėnesius į priekį už pragyvenimą kokioje nors vietoje, už nuomą, gal mašiną teks pirkti, nes bus didelis atstumas iki darbo, ir pan.

Vėliau bus lengva atiduoti

Nors greitas kreditas be palūkanų, bet niekas nenori likti ilgam įsiskolinę. Visgi, imantys greitas paskolas, kartu tikisi ir greitai jas atiduoti. Užsienio atlyginimai dideli, todėl tikimasi, kad keli pirmieji atlyginimai padės „išeiti į nulį iš minuso“, normalizuoti viską, susimokėti už daugybę dalykų, skolų, o tada sąskaitoje ims kauptis pinigai, kurie vėliau pravers daug kur: ir planuojant ateitį Lietuvoje (grįžus), ir planuojant ją svetur.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)