Kaip gauti paskolą, turint prastą kredito istoriją
Prieš ruošiantis emigruoti prireikia kredito

Kaip atsirasti miesto žemėlapyje?

NumeriaiGatvėje iškilęs naujas namas – ir džiaugsmas, ir rūpestis. Jo gyventojams neabejotinai smagu, juk turėti nuosavą erdvę yra daugelio svajonė. Tačiau tuomet kyla tam tikra problema: namo numerių gamyba. Naujas namas privalo atsirasti žemėlapyje ir miesto planuose. Šią užduotį kelia Lietuvos Respublikos įstatymai. Laimei, išspręsti problemą lengva net mažoje gyvenvietėje.

Nuo ko pradėti?

Namas turi būti pažymėtas atitinkamais ženklais ne tik todėl, kad to reikalauja valstybės įstatymai. Yra ir gerokai paprastesnė, labiau suprantama priežastis. Net ir maisto užsisakyti neįmanoma, jei nežinomas tikslus vietos adresas. Kartais paklystama netgi žinant adresą, o jei namai nesunumeruoti, tai atvykti sunku tiek svečiams, tiek pareigūnams. Taigi, namo numeriai gali tapti tiesiog gyvybiškai būtini.

Nusprendus pasirūpinti tokiu svarbiu kiekvieno namo elementu, pirmiausia reikia kuo tiksliau įvardyti pagrindinius poreikius. Būtina įregistruoti naują pastatą valstybės sistemoje ir išsiaiškinti, kokiai gatvei jis priskiriamas. Tuomet reikia sužinoti jam suteikiamą statinio toje gatvėje numerį. Tik turint šiuos tikslius duomenis gali būti pradėta namo numerio gamyba.

Kartais tereikia lentelės restauracijos. Juk šie pastato ženklai nuolat veikiami aplinkos sąlygų, tad po kurio laiko tampa nebeįskaitomi. Be to, dažnai naujų lentelių prireikia po statinio restauracijos. Tokiu atveju naujus ženklus galima derinti prie fasado, kiemo eksterjero. Taigi, lentelės gali atlikti ne tik informacinę, bet ir puošybos funkciją. Visi šie duomenys gali padėti gauti naują namo ženklą greičiau ir paprasčiau.

Geriausios lentelės paieška

Apsisprendus, kokio tipo informacija (namo, buto numeris, gatvės pavadinimas) turi būti pateikta naujame ženkle, galima pradėti geriausio varianto paiešką. Pirmiausia rekomenduojama apgalvoti, iš kokios medžiagos turėtų būti pagaminta naujoji lentelė. Šiandien specialistai dažniausiai namo numerio lenteles gamina iš aliuminio plokščių, rečiau – iš skardos. Pats praktiškiausias variantas, ko gero, yra šviesą atspindinčios aliuminio lentelės. Jos puikiai pastebimos tiek dieną, tiek naktį.

Estetika – taip pat svarbus atrankos kriterijus. Šiuolaikinės gamybos technologijos leidžia pagaminti skirtingų formų, dydžių pastatų ženklus. Taupydami vietą ir dėl estetinių sumetimų galite visus duomenis pateikti vienoje lentelėje. Tačiau vertėtų nepamiršti, kad informacija turi būti lengvai įskaitoma, pateikta pakankamai lygiu šriftu. Taip pat nereikėtų persistengti parenkant numerio, gatves pavadinimo lenteles užrašo spalvą ar foną.

Pastatų ženklus gali gaminti specializuotos arba tiesiog namų apdailos, eksterjero, netgi reklamos įmonės. Taigi, rinktis tikrai yra iš ko. Jei reikalingas tik namo numeris kaina gali nebūti reikšmingu kriterijumi. Tačiau kai reikia įmantresnio varianto ar kelių ženklų iškart, verta skirti laiko ekonomiško varianto paieškai. Dėl šios priežasties naudinga rasti ir tarpusavyje palyginti bent kelias gamybos įmones. Taip pat galite pasidairyti individualius užsakymus priimančio meistro.

Sutaupyti galite ir pateikę vienai įmonei kelis skirtingus užsakymus. Kartais bendrovės ir pačios skelbia panašias akcijas. Mažesnę kainą taip pat gali lemti užsakymo sudėtingumas. Kuo greičiau, paprasčiau įgyvendinama idėja, tuo mažiau ji kainuoja. Žinoma, gatvių lentelės, namo numeriai kaina skiriasi ir pagal gamybos medžiagas.

Tačiau sutaupyti pasirinkus prastas medžiagas – ne pats geriausias sprendimas. Toks variantas atsiperka tik tuomet, jei gyventi name ruošiatės vos metus ar dvejus. Kitu atveju visai netrukus pastebėsite, kad namo numeriai tapo nebe taip gerai matomi – pablukę, apsitrynę ar net apsilaupę.

Patikimi meistrai, jų parinktos kokybiškos medžiagos, gera įranga, apgalvotas dizainas – tai sėkmingo užsakymo garantai. Pasirūpinę jais, galite būti tikri, kad namas visuomet bus lengvai surandamas ir atpažįstamas. Juk namo numerių gamyba tobulinama ne veltui. Dabar tai – vienkartinė investicija, todėl ieškoti paties pigiausio varianto tikrai nėra būtina.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)