Kokiais atvejais paskolos dirbantiems užsienyje išduodamos lietuviškose bendrovėse?
Modernios prekybos sistemos

Dantų implantai – sprendimas netekus vieno ar daugiau dantų

OdontologijaSveiki ir gražūs dantys puošia kiekvieną mūsų, tačiau dėl tam tikrų priežasčių kartais yra netenkama vieno ar daugiau dantų. Taip nutinka dėl netinkamos burnos higienos, įvairių traumų ar ligų, tačiau visada yra sprendimas, galintis užtikrinti ne vien tik estetiką, bet taip pat ir visavertę kramtymo funkciją. Dantų implantai šiandien yra vienas populiariausių pasirinkimų, kuris gali apsaugoti žandikaulius nuo nykimo, užtikrinti tinkamą maisto kramtymą, ir, žinoma, gali padėti išsaugoti estetinį vaizdą.

Kada gali būti pasirenkami dantų implantai?

Toks sprendimas pasiteisina tada, jei trūksta vieno ar daugiau dantų. Svarbu yra tai, kad dantų implantams nėra reikalingi atraminiai dantys, tad visai nesvarbu, ar neturite vieno, dviejų, ar visos eilės dantų, bet kuriuo atveju gali pasiteisinti dantų implantavimas. Be jokios abejonės, odontologai visada gali patarti, ar būtent toks pasirinkimas gali būti pačiu palankiausiu, ar vis dėlto reikėtų pagalvoti apie tam tikras kitas pasirinkimo galimybes. Šiandien odontologija yra labai pažangi, tad nepriklausomai nuo dantų būklės gali būti atrandami patys palankiausi sprendimai.

Kaip yra atliekamas dantų implantavimas?

Pirmiausia yra įvertinama paciento dantų būklė, ir numatoma, kiek dantų reikės implantuoti. Pirmojo vizito metu gali būti sudaromas darbų planas bei numatoma, kiek tai gali kainuoti. Konsultacijos metu bus galima susitarti dėl laiko, kada bus atliekamas dantų implantavimas, ir po to lauks kitos procedūros. Dantų implantai yra gręžiami į kaulą toje vietoje, kurioje trūksta danties. Jei kaulinis audinys yra nepakankamas, tokiu atveju kaulas gali būti priauginamas. Kai tai bus atlikta, bus įsriegiamas dantų implantas, ir paliekamas gyti. Kiek laiko truks gijimo procesas – labai individualu. Pavyzdžiui, viršutiniame žandikaulyje implantai gali prigyti iki keturių mėnesių, apatiniame – iki pusės metų. Kai bus įvertinta, kad implantas visiškai prigijo, lauks kita procedūra – karūnėlės uždėjimas. Karūnėlė bus pagaminama individualiai jums, bus atitaikoma ir jos spalva.

Nuo ko priklauso dantų implantų kaina?

Neretai tenka pastebėti, kad įvairiose klinikose nustatyti procedūrų įkainiai labai skiriasi. Nustatytos kainos priklauso nuo to, kokioje vietoje yra įsikūrusi klinika (natūralu, kad  didmiesčių centre kainos yra didesnės), kokia yra naudojama odontologinė įranga, ir t.t. Be jokios abejonės, visada yra galima atrasti tokias klinikas, kuriose nustatytos kainos būtų tikrai labai palankios, ir tam jums nereikės sugaišti daug laiko. Visada svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar į kainą yra įtrauktas tik pats implanto sraigtas, ar ir karūnėlė, nes šie du elementai sudarys dirbtinį dantį.

Palanku yra tai, kad dantų implantai yra ilgaamžiai. Paprastai jie tarnauja net kelis dešimtmečius, ir per šį laikotarpį bus svarbu pasirūpinti, kad implantai būtų tinkamai prižiūrimi.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)