UAB pirkimas
Mažosios bendrijos steigimas ir buhalterija

Namo inžinerinių tinklų projektavimas

Namo inžinerinių tinklų projektavimasStatant savo svajonių namus reikia galvoti ne tik kaip jis atrodys, ar kur jis stovės, bet ir apie tai, kokios bus jo veikimo savybės. Namo inžinerinių tinklų projektavimas yra atsakingas procesas, kurį reikia gerai apgalvoti, o ir nepamiršti investuoti šiek tiek laiko bei finansų, kad namas būtų šiltas bei saugus nuolatiniam gyvenimui. Taigi, rengiantis namus svarbus atkreipti dėmesį į vėdinimo, šildymo bei vandentiekio sistemas. Apie jas trumpai šiame straipsnyje ir aptarsime.

Vėdinimo sistemos

Jeigu namų erdvės yra blogai vėdinamos, jog gali būti net kenksmingos žmogaus organizmui. Kadangi buityje naudojame nemažai chemikalų, o ir oro tarša iš gatvių, ypač žiemos metus, tikrai prasiskverbia  į mūsų namus. Reikia nepamiršti ir elektronikos prietaisų, kurie skleidžia radiaciją. Tad namo inžinerinių tinklų projektavimas negali apsieiti vien gartraukio įmontavimu. Reikia papildomų vėdinimo sistemų, kurios padės išvėdinti patalpas net žmogui to nejaučiant.

Tarkim vonioje, reikia itin geros vėdinimo sistemos, kad nesikauptų drėgmė, todėl vonios kambaryje geriausia montuoti ventiliatorius, kurie turi drėgmės daviklius, tad esant drėgmei ventiliatorius įsijungs automatiškai. Taip bus užkirstas kelias, bet kokiai rasai ant veidrodžių, greičiau išdžius skalbiniai.

Vandens sistemos

Vandentiekio sistemos priklauso nuo to koks yra vandens slėgis lauke. Bet dažnai yra statomi papildomai siurbliai ir vandens sistemos, kurios padeda paduoti reikiamą vandens kiekį į namą. Tačiau namuose dažniausia naudojami vandens siurbliai su specialiais hidroforais. Pastarasis geras variantas, jeigu name yra įrengtas rūsys. Svarbiausia, kad namo inžinerinių tinklų projektavimas suteiktų tinkamos kokybės, karštą ir šaltą vandenį.

Šildymo sistemos

Šildymo sistemomis rūpinamasi dar statant namo sienas. Taip pat projektuojant namo sienų išplanavimą, norint pasiekti aukščiausius energijos suvartojimo rezultatus. Tinkamai sumontuota šildymo sistema užtikrina, kad namas pats sugebės išlaikyti šilumą, saugos šilumos kiekį namuose. Taip pat namo temperatūra turi išlikti nepakitusi, net tuomet, kai keičiasi oro temperatūra lauke.  Šildymo sistemai priklauso įvairūs katilai, vamzdžiai, pati namo apšiltinimo medžiaga.

Taigi, reikia nepamiršti, jog namo inžinerinių tinklų projektavimas išties yra svarbus statant bet kokius namus, tad būtinai pasikonsultuokite su specialistais, kurie rengia šias sistemas.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)