Namo inžinerinių tinklų projektavimas
Lipnios etiketės: ką siūlo etikečių gamintojai?

Mažosios bendrijos steigimas ir buhalterija

Apskaita www.simplytraining.ca nuotr.Kas trečias lietuvis sutinka, kad mūsų šalyje pradėti verslą yra suteikiamos patrauklios galimybės. Žinoma, verslas visada yra rizikingas, tačiau bankas bei pati valstybė siūlo gana daug įvairių išlygų, kuriomis rekomenduojama pasinaudoti. Viena iš galimybių – mažoji bendrija. Mūsų šalyje jos steigimo galimybė atsirado vos prieš kelis metus. Visgi, verslininkų komandų įsteigusių MB yra nemažai. Natūralu, kad tokiu atveju buhalterinė apskaita MB, kaip paslauga, taip pat labai išpopuliarėjo. Skirtingos įmonės reikalauja ir skirtingo buhalterijos tvarkymo, tačiau apie viską nuo pradžių.

Mažosios bendrijos steigimas ir charakteristika

  • Mažojoje bendrijoje gali veikti nuo 1 iki 10-ies asmenų. Tai reiškia, kad net 10 žmonių gali būti atsakingi už pačios veiklos funkcionavimą. Tiesa, net jeigu ir už veiklą atsakinga visa komanda, visgi, kur kas geriau, kai yra pasirenkamas vienas asmuo, kuris tarsi viską reguliuoja, šaukia susitikimus ir panašiai. Tokiu atveju kur kas paprasčiau valdyti visą komandą, kuri dirba vieningai siekdama to paties rezultato.
  • Labai didelis pliusas yra tai, kad pačios bendrijos įsteigimas nereikalauja jokios pradinės investicijos. Štai norit atidaryti UAB reikia palikti 3 000 eurų investiciją. Be jos niekaip negalima vykdyti savo veiklos. Su mažąja bendrija viskas yra kur kas paprasčiau ir patogiau.
  • Dar vienas didelis pliusas, kad įmonės savininkai nerizikuoja savo asmeniniu turtu tokiu atveju, jeigu nepasiseka pasiekti išsikeltų tikslų ir lieka tik bankrotas. Tuomet pavyks išvengti savo turto praradimo.
  • Kiekvienais metais atsiranda vis daugiau naujų įstatymų, kurių tikslas yra palengvinti mažąsias bendrijas turinčių žmonių gyvenimą. Labai daug dėmesio Lietuvoje skiriama būtent bendrijoms. Taikoma nemažai nuolaidų ir atveriamos plačios galimybės įgyvendinti savo idėjas.

Jeigu ilgai galvojate apie savo verslo idėjos įgyvendinimą – dabar yra pats geriausias laikas. Prieš užsiimant steigimo darbais rekomenduojame pasirinkti buhalterį, kuris iškart padės teisingai sutvarkyti dokumentus ir pradėti tvarkingą buhalteriją.

Mažosios bendrijos buhalterija

Buhalterinė apskaita MB yra tam tikrų specifinių žinių reikalaujantis darbas. Vien todėl geriausia yra samdytis tuos specialistus, kurie puikiai išmano šią sritį ir administruoja ne vienos mažosios bendrijos buhalteriją. Geriausia juolab yra samdytis ne asmenį pagal darbo sutartį, tačiau kompaniją, kuri yra pasiruošusi Jums suteikti profesionalias paslaugas. Susirasti tokią įmonę bus paprasčiau, jeigu įvertinsite tam tikrus kriterijus.

  1. Būtinai išsiaiškinti, kokios tiksliai paslaugos bus suteikiamos ir kiek jos kainos.
  2. Taip pat naudinga internete kiek plačiau pasiskaityti kitų žmonių atsiliepimus apie gautas paslaugas. Tai padės susidaryti preliminarią nuomonę apie įmonę.
  3. Galite pasiklausti su kokiomis programomis yra dirbama ir plačiau apie jas pasiskaityti internete.
  4. Rinkitės tą kompaniją, kurioje dirbantys asmenys yra malonūs, noriai bendrauja ir garantuoja, kad esant poreikiui bus vykdomi susitikimai.

Jeigu norite, kad Jūsų verslo pirmieji žingsniai būtų tvirti – tokiu atveju labai svarbu suburti komandą, kuri vieningai dirbtų vardan vieno rezultato. Šiuo atveju tai dažniausiai būna siekimas didesnio pelno ir intensyvesnės plėtros. Buhalteriui tenka labai atsakingas darbas, tad jo ieškodami skirkite kuo daugiau laiko. Tokiu atveju surastas specialistas tikrai patenkins Jūsų poreikius.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)