Kokie yra pagrindiniai granulinio katilo privalumai?
Prezervatyvų mados Pasaulyje

Studijos ir apie studijas. Kaip gyvena pirmakursiai?

Of in studentas www.simpletuition.com nuotr.Rugsėjo pradžia daugeliui jaunuoliu būna kiek gąsdinanti, kadangi tenka pereiti į naują gyvenimo tarpsnį. Kalbame apie studijas, kuomet baigę 12 kasių jaunuoliai dažniausiai išvyksta į kitus miestus ieškoti jiems skirtos laimės. OF IN – internetinė prekybos vieta prekiaujanti kanceliarinėmis prekėmis, kurios padės Jums jaustis pasiruošus, kas ir kur būtumėte. Sakote, kad studentui reikia tik tušinuko ir vieno sąsiuvinio? O kaip yra iš tikrųjų?

Studentų krepšelis ir viskas, kas jame turi būti

Geras studentas privalo pats pasirūpinti visomis reikalingomis priemonėmis. Jeigu mokykloje už jus viską apgalvodavo tėveliai, tai dabar kiekvieno studento pareiga pačiam susižinoti ko jam reikia, kad studijos būtų sėkmingos ir bandyti tai surasti.

Taip, studento krepšelis kur kas menkesnis nei kad mokinio. OFIN.lt padės surasti viską, ko Jums gali reikėti. Studento „kuprinė“ nelabai kuo skiriasi nuo mokinio. Svarbiausia, kad viską galima rasti vienoje vietoje.

  • Sąsiuvinis. Kol vieni laikosi mokykloje susikurtos sistemos skirtingus dalykus rašyti į skirtingus sąsiuvinius, tuo tarpu kiti studentai norėdami labiau užtvirtinti savo statusą perka vieną didelį sąsiuvinį. Mūsų minėtoje prekybos vietoje egzistuoja labai platus kanceliarinių prekių pasirinkimas, tad užtikrinama, kad kiekvienas atras tai, ko jam reikia.
  • Rašymo priemonės. Parkeriai – puikus pasirinkimas mokiniams, kurie dar tik mokosi rašyti. Paprasčiausiai ši rašalinė rašymo priemonė padeda lavinti ranką ir išgauti gražų raštą. Štai studentų tikslas yra rašyti ne ką kuo gražiau, tačiau kuo greičiau. Daugelis nustemba, kad studijose viskas diktuojama labai greitai ir tikrai gana sunku susekti informaciją. Tik geras, minkštas tušinukas gali padėti sėkmingai sisteminti informaciją.
  • Užrašų knygutė arba darbo kalendorius. Studentas jau yra suaugęs žmogus ir visus reikalus privalo tvarkytis pats. Žinoma, jų yra gana daug, tad kad niekas nebūtų pamiršta – būtina turėti darbo kalendorių, kuriame būtų galima susirašyti pačią svarbiausią informaciją. Ji padės nepasiklysti informacijos jūroje.

Geras studentas visada bus pasiruošęs netikėtumams ir su savimi turės visas reikalingas priemones, kurios gali padėti išsisukti iš bet kokios situacijos.

Psichologinis pasiruošimas studijoms

OFIN.lt pasirūpins kanceliarinėmis prekėmis, kurios bus reikalingos, kad mokslo metai praeitų sėkmingai ir be jokių problemų. Visgi, greta tokių priemonių, drabužių ir panašiai – kiekvienas studentas labai jaudinasi nauja pradžia. Tėvelių pareiga užtikrinti, kad vaikas nejaus jokio diskomforto persikeldamas į naują gyvenamą vietą. Psichologinis jo paruošimas persikraustymui gali būti labai skirtingas, kadangi kai kurie patys stengiasi visais įmanomais būdais kuo greičiau išsikraustyti. Šiuo atveju turėtų būti nagrinėjamas Jūsų individualus atvejis, tačiau pažymėti tam tikrus aspektus galima ir įvertinus bendrą situaciją.

Pirmiausia tėveliai turi akcentuoti, kad vaikas bet kada gali sugrįžti. Kai kurie baiminasi, kad išvykus paprasčiausiai uždaromos visos galimybės ir nebelieka kelių sugrįžti ten iš kur buvo ateita. Reikia pabrėžti, kad vaikas gali grįžti ne tik savaitgaliais arba atostogų metu, tačiau ir tuomet kai baigs studijas. Juk jis savo gyvenimą gali lipdyti gimtajame mieste.

Taip pat reikia surasti vaikui gyventi tokią vietą, kurioje jis jaustųsi taip tarsi namuose. Pavyzdžiui, labai ramiems vaikams paprasčiausiai tikrai nemalonu, kai reikia gyventi bendrabučiuose, kur ištisą parą vyksta veiksmas trukdantis užmigti. To išvengti galima gana paprastai. Gyvenimas pas močiutes nėra brangus, o vaikas visada turės ramybę. Studijos, tai ne tik studentavimas. Kai kurie išties atvyksta mokytis ir reikia suteikti jiems tokias sąlygas.

***

Tapimas studentu yra nauja gyvenimo pradžia, kuri gali kiek gąsdinti. Visgi, visi skirtingai suvokia šį naują gyvenimo etapą ir labai svarbu, kad tėveliai priklausomai nuo vaiko gebėtų pasiūlyti konkrečią pagalbą, kuri suteiks galimybę planuotis savo gyvenimą jau be šeimos.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)