Studijos ir apie studijas. Kaip gyvena pirmakursiai?
Lietuviška virtuvė: kaip gaminti ir sutaupyti?

Prezervatyvų mados Pasaulyje

Prezervatyvu-sukneleNiekada nesusimastėte, ar apsisaugojimo priemonė gali būti madinga? Šiuolaikiniame vakarų šalių pasaulyje greičiausiai nieko nebenustebintų prezervatyvų mados. Štai vieną sezoną madingi būtų tik Durex prezervatyvai, kitą – vyrautų prezervatyvų su iškilusiais taškeliais tendencijos ir kiekvienas jaunuolis su savimi drąsiai nešiotųsi madinguosius prezervatyvus.

O štai tolimojoje Indijoje jaunų suaugusiųjų (į trečią dešimtmetį įkopusių žmonių) seksualinis gyvenimas vis dar dramatiškai laikomas po paslapties šydu. Tai reiškia, kad yra vengiama ir tokių nepatogių temų, kaip seksualinė sveikata, apsisaugojimo priemonių pasirinkimas ir jų naudojimas. Nepatikėsite, bet smerkiančių ir niekinančių žvilgsnių pirkdami prezervatyvus Indijoje jaunuoliai susilaukia net pirkdami vaistinėse iš vaistinės darbuotojų! Norėdami pakeisti šią nesveiką situaciją, prezervatyvų gamintojai „Skore Condoms“ ėmėsi unikalios iniciatyvos ir 2015 metais surengė pirmąjį Indijoje sargių madų pasirodymą! Šis renginys tapo informacinės kampanijos prieš AIDS dalimi, nes prezervatyvai yra vienintelė pasaulyje apsisaugojimo priemonė, kuri padeda išvengti ne tik nepageidaujamo nėštumo, bet ir lytiniu keliu plintančių ligų (tame tarpe ir AIDS, kuris kasmet nusineša daugybę gyvybių ir yra itin aktuali tema Indijoje ir kitose skurdžiose šalyse).

Pagrindinis šios akcijos - renginio tikslas buvo surengti didelio masto renginį, kuris aiškiai sakytų jaunuoliams, kad prezervatyvai arba sargiai gali ir yra madingi! Tiesa, buvo pristatomos ne pačių prezervatyvų mados (Indijai tam dar tikrai per anksti), o ypatingi drabužiai, kuriems sukurti buvo naudojami patys įvairiausi prezervatyvai. Toks būdas parodytas jaunuoliams leido suprasti, kad prezervatyvai yra svarbi gyvenimo dalis, juo privertė atkreipti dėmesį į nesaugaus sekso problemas.

Drabužius iš prezervatyvų kūrė net 36 komados, kurias sudarė 72 studentai iš net vienuolikos gerai žinomų mados institutų. Kai kurioms sargių suknelėms sukurti panaudota daugiau nei 200 tūkstančių prezervatyvų ir visi tie prezervatyvai panaudoti ne veltui! Po renginio „Skore Condoms“ kompanija sakė, kad tai buvo linksmas kūrybiškas ir efektyvus būdas kalbėti apie apsisaugojimo priemones. Kompanija sulaukė daug palaikymo ir tikisi, kad ateityje lytiniai santykiai Indijoje nebebus tokia tabu ir nepatogi tema ir galbūt prezervatyvai taps madingais!

Akimirkas iš pirmojo Indijoje prezervatyvų madų šou galite pamatyti čia:

 

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)