Prezervatyvų mados Pasaulyje
UAB KOLIZ laikrodžiai internetu – sprendimai pirkėjų patogumui

Lietuviška virtuvė: kaip gaminti ir sutaupyti?

580_Cepelinai_suKalbėdami apie lietuvišką virtuvę, prisimename senolių receptus, džiaugiamės sočiu ir skaniu maistu, kurį su malonu dedame tiek ant šventinio stalo, tiek planuojant kasdienę vakarienę su šeima. Tiesa, gaminti tradicinius patiekalus nėra pigu, todėl visų pirma planuojame savo pirkinių krepšelį ir vykstame į prekybos centrą. Galime užtikrinti – domėdamiesi akcijomis ir individualiais prekybos tinklų pasiūlymais, saugodami pamėgtus receptus ir gamindami su meile, džiaugsimės nebrangiu, tačiau skaniu valgiu.

Lietuviškų valgių tradicijos

Jei domitės tradiciniais lietuvių patiekalais, turėtumėte prisiminti, kad metams bėgant mūsų šalies virtuvė gerokai keitėsi, be to, skirtingų socialinių sluoksnių atstovai valgydavo visai kitus patiekalus. Galiausiai, atskiri Lietuvos regionai suformavo savas pietų stalo tradicijas. Ieškant sąsajų, paprastai išskiriamas lietuvių virtuvės paprastumas. Taip yra todėl, kad didžioji žmonių dalis priklausė vargingam sluoksniui ir valgė tai, ką galėjo pasigaminti. Iš kitos pusės, dalis tyrėjų tvirtina, kad lietuvių paprastumas neturėtų būti siejamas vien tik su nepritekliumi, bet ir apimti tradicinę gamybos nuostatą.

Nuo seno lietuviai valgė daug grūdinių patiekalų (prisiminkite, kokiomis gražiomis tradicijomis apipinta duonos gamyba). Svarbų vaidmenį atlikdavo kiauliena ir jautiena, rečiau ant stalo buvo dedama aviena. Lietuviai ypatingai vertino pieno produktus – tiek patį pieną, tiek varškę, grietinę ar sūrį. Bulvės mūsų šalį pasiekė tik prieš 250 metų, todėl tradiciniais laikomi cepelinai nebuvo populiarus patiekalas senojoje kultūroje.

Lietuviai mėgsta ir nori gaminti

Itin svarbus lietuvių bruožas – noras gaminti. Dideli vaišių stalai buvo svetingumo ir gero gyvenimo rodiklis. Gardžiausi šeimininkių patiekalai buvo aptariami ir bandomi atkartoti. Natūraliai iki šių dienų turime tradiciją saugoti senolių receptus ir perduoti juos kitoms kartoms. Džiugu tai, kad pasikeitus laikams, galime įsigyti praktiškai visų maisto produktų ir įgyvendinti pasirinkto krašto receptus. Kitaip sakant, turime išskirtinę galimybę atgaivinti šimtmečius skaičiuojančius valgius ir sugrąžinti juos ant išpuoselėto vaišių stalo.

Pirkinių planavimas padeda taupyti

Norintiems taupyti, siūlome iš anksto sudaryti būtinų pirkinių sąrašą ir jo laikytis – taip įsigysite visko, ko reikės patiekalo gamybai, ir išvengsite pagundų švaistytis pinigais. Nepamirškite domėtis akcijomis ir prekybos tinklų pasiūlymais. Racionaliai planuodami finansus, sutaupysite kur kas daugiau, nei manote. Finansų specialistai rekomenduoja apsipirkti kelis kartus per savaitę, kadangi parduotuvėje lankantis kasdien, neišvengiamai išleidžiama daugiau. Pagalvokite apie kelių dienų receptus ir iš anksto suplanuokite pirkinių krepšelį.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)