Sugedo santechnika? Kreipkitės į profesionalą
Kodėl apsimoka naudotis ilgalaikės automobilių nuomos paslaugomis?

Kelionių draudimas: ką rinktis?

Keliones draudimasKiekviena kelionė – tai ne tik malonios emocijos ir nepamirštamos akimirkos, bet ir tam tikra rizika, todėl vis daugiau lietuvaičių, prieš išvykdami į svečią šalį, nusprendžia apsidrausti.  Šiuo metu kelionės draudimo rūšių yra tikrai nemažai, todėl kartais sudėtinga apsispręsti, ką pasirinkti. Štai keletas specialistų patarimų, kurie pravers kiekvienam keliautojui.

Patys populiariausi draudimo tipai

Absoliuti dauguma keliautojų, prieš vykdami į kelionę, renkasi medicininių išlaidų draudimą ir draudimą nuo nelaimingų įvykių. Pastarasis draudimas draudžia įvairių lūžių bei kitų sužalojimų, neįgalumo ir mirties atvejais.  Tuo tarpu medicininių išlaidų draudimas padengia užsienio šalyje patirtos traumos ar ūminės ligos būtinąsias gydymo išlaidas.  Taip pat skrendantys lėktuvu labai dažnai renkasi ir kelionės bagažo draudimą, kuris apdraudžia bagažą nuo sugadinimo, praradimo ar net pavėluoto pristatymo, dėl kurio žmogus patyrė neplanuotas išlaidas būtinosioms prekėms įsigyti.  Civilinės atsakomybės draudimas apdraudžia keliautojo civilinę atsakomybę už kitam asmeniui ar jo turtui padarytą žalą. O štai kelionės finansinių nuostolių draudimas padengia patirtas išlaidas, susijusias su numatytos kelionės atšaukimu ar nutraukimu. Kelionės dokumentų draudimas atlygina išlaidas, kurias patiria keliautojas užsienyje, praradęs savo dokumentus bei pinigus.

Kur draustis?

Apsidrausti galima draudimo bendrovėje, kelionių agentūroje, draudimą suteikia ir kredito kortelės, o taip pat galima naudotis ir  Europos sveikatos draudimo kortele. Visi šie draudimo būdai yra naudingi ir veiksmingi, tačiau skirtingi.  Pavyzdžiui, Europos sveikatos draudimo kortelės savininkai turi teisę gauti lygiai tokias pačias privilegijas užsienio sveikatos įstaigoje – Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine – kaip ir Lietuvoje. Šią kortelę gali gauti visi apdraustieji „Sodroje“, tačiau reiktų atminti, kad ji galioja ir garantuoja nemokamą būtinąją medicininę pagalbą tik valstybinėse sveikatos priežiūros įstaigose. Išlaidas, patirtas privačiame ar viešbučio gydytojo kabinete, Europos sveikatos draudimo kortelė nekompensuoja. 

Skirtingų kredito kortelių teikiami draudimai taip pat nėra vienodi, tačiau jei draudimas apima medicinines išlaidas, žinoma, keliautojui nebereikia nuo jų draustis papildomai. Kelionių draudimas, įsigijimas iš kelionių agentūros ar draudimo bendrovės, naudingas tuo, kad konkrečiu atveju galima pasirinkti tiksliai tokį draudimą, kokio reikia.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)