Štai dėl ko žmonės židinius perka Klaipėdoje
ES draudimo kortelė galioja ne visur

Kaip išsirinkti sodybą?

SodybaTurbūt kiekvienas esame pasvajojęs apie nuosavą namą ar vasarnamį. Deja, tokios svajonės realybėje dažniausiai kainuoja nuo keliolikos iki kelių šimtų tūkstančių eurų. O jei jau pasiryžtama įsigyti savo būstą, imama svarstyti daugybė to variantų. Vienas iš jų – sklypas, kuriame palaipsniui imamasi sodybos statybos darbų. Nežinantiems nuo ko pradėti žemės plotų paiešką, pateiksime keletą patarimų, kurie turėtų praversti, siekiant racionaliai įvertinti sklypą ir ten pasistatyti svajonių sodybą.

  1. Kaina – esminis klausimas

Visiems, kurie moka pinigus, norisi, kad įsigytas daiktas būtų aukštos kokybės. Ypač tai aktualu dideles pinigų sumas mokantiems asmenims. Nusprendus pirkti sklypą, kuriame bus statoma sodyba statoma sodyba, vertėtų labai gerai įvertinti kainą. Būtina, kad žemės ploto ar jame esančių pastatų būklė atitiktų prašomą pinigų sumą. Žinoma, žemės sklypo kainai labai didelę įtaką daro vieta. Jei sodybai išsirinkote vietą kur nors prie Vilniaus, Trakų ar pajūrio regione, nenustebkite, jei už tai jums reikės pakloti dvigubai arba net trigubai daugiau negu kažkur Lietuvos glūdumoje esančiame kaimelyje.

  1. Su pastatais ar be?

Dabar nekilnojamo turto rinkoje galima rasti pačių įvairiausių parduodamų sodybų variantų. Ypač daug – sklypų su jau pastatytais pastatais. Tiesa, didelė dalis jų yra senos statybos ir netinkami gyventi. Nusipirkus sodybą natūraliai kyla klausimas, ar ją verta remontuoti, ar reikėtų griauti senąjį pastatą ir statyti naują. Tiesa, jei sodybą įsigyjate su paskola, vargu, ar bankas leis taip greitai nugriauti griuvėsius. Tačiau, tai – jau kita tema. Iš esmės, labai svarbu nuspręsti, kam jums reikalinga sodyba:  jei norėsite joje tik kartais atostogauti, galite dairytis vidutinės būklės sodybų, bet jei norėsite šioje vietoje praleisti nemažai laiko, ar net gyventi, svajojate apie patogumus, tokiu atveju rekomenduojame ieškoti tik sklypo ir norimą sodybą susiprojektuoti patiems. Tada būsite tikri, kad sumokėjote tik už jus tenkinantį žemės plotą, o visos kitos statybos medžiagos jūsų sodybai bus ne ko kito – bet tik jūsų individualus reikalas.

  1. Dėmesys reljefui

Nors Lietuvoje nėra nei įspūdingų kalnų, nei kitokio neįprasto kraštovaizdžio, visgi tam tikrose šalies vietose galima atrasti ne tik lygumas. Kiek statesnis, kalvotas reljefas ypač būdingas Aukštaitijos regionui. Perkant sodybą ar sklypą vasarnamiui šiame ar kituose regionuose, omenyje reikėtų turėti paviršiaus nelygumus. Tai gali daryti didelę įtaką statyboms ar remonto darbams. Pagrindinis dėmesys vertinant sklypo reljefą turėtų būti skiriamas įvairioms duobėms, smegduobėms, žemės pelkėtumui ir pan. Būtent šie veiksniai gali atimti daugiausiai laiko ir pastangų stengiantis tai paversti normaliu, statyboms tinkančiu žemės plotu. Žinoma, kita kalvoto, nelygaus reljefo pusė – įspūdingi vaizdai. Labai dažnai nuo ant kalvos pastatytos sodybos atsiveria nuostabi gamta: miškai, ežeras ar upė. Toks vaizdas, kaskart pažvelgus pro langą yra nepakartojamas. Pastebima, jog nemaža dalis žmonių tik ir ieško tokių Lietuvos kampelių. Nenuostabu – turėti sodybą panašiose vietose yra tikrai šaunu.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)