Ekologiškas maistas ir sveikata
Trumpi ir praktiški patarimai, kaip sutaupyti per vestuves

SEO optimizavimas – nuoseklumo reikalaujanti strategija

Seo optimizavimas buk-pirmasSEO (angl. Search Engine Optimization) – tinklalapio pritaikymas paieškos sistemoms.  Interneto svetainės atsiradimas dar neužtikrina, kad ji bus matoma paieškos sistemoms ir „Google” besinaudojančiam vartotojui. Kiekvieną dieną sukuriama daugiau nei 250 tūkst. naujų puslapių. Kaip tokiame sraute tapti matomu ir surastu, o konkrečiau, kaip tinkamai atlikti svetainės SEO optimizavimą?

Tinklalapio auditas

SEO optimizavimas turėtų prasidėti nuo svetainės audito, t.y. analizės, siekiant nustatyti, kaip svetainė yra indeksuojama paieškos sistemose. Tam į pagalbą dažniausiai pasitelkiami tokie paprastai valdomi ir daug informacijos suteikiantys įrankiai, kaip: „Crawler“, „Spider“ ar tiesiog „GoogleBot“

Matant realią savo svetainės padėtį galima svarstyti apie raktinių žodžių paiešką. Tai yra pats svarbiausias proceso etapas, deja, ir pats sudėtingiausias, nes atrasti 1-5 raktažodžius arba raktines frazes, kurios tinktų visai svetainei nėra lengva. Dar labiau rankos nusvyra įvertinus raktinių žodžių arba frazių konkurencingumą. Galima tai daryti atsižvelgiant į lankytojų srautą (tam padės „Google Analytics”. Tereikia stebėti kas lankytojams kelia didžiausią susidomėjimą? Iš kur ir į kur jie ateina?)

Nepagailėkite laiko išanalizuoti konkurentų tinklalapius. Svarbu pastebėti ir įvertinti jų optimizavimo strategiją: pagal kokius raktinius žodžius nori būti surasti, kokiuose tinklalapiuose yra nuorodų į Jų svetaines?

SEO vidinis optimizavimas

Norint kokybiškai atlikti vidinį optimizavimą reiktų susipažinti su HTML:

  • „ALT“ elementas - leidžia paieškos sistemoms lengviau identifikuoti svetainę pagal iliustracijų aprašymus.
  • „Title tag” aprašymas - paieškos sistemoje pirmas, vartotojo matomas, svetainės apibūdinimas. Jame reiktų kokybiškai įterpti raktinius žodžius.
  • „META” – puslapio aprašymas. Trumpas (vos iki 160 simbolių) svetainės aprašymas, kurį lankytojai matys iškart po puslapio pavadinimu, URL ir paieškos sistemose.
  • <H1> header – antraštė – vienas svarbiausių SEO optimizavimo elementų. Paieškos sistemos puslapio ar turinio antraštes identifikuoja didžiosiomis raidėmis.

Išorinis optimizavimas

Paieskos optimizavimas buk-pirmasKad ir kaip toli būtų pažengusios technologijos apie dirbtinį intelektą kalbėti dar anksto, o SEO optimizavimo centre – tekstai. Įdomaus turinio dėka lankytojai dalinsis atgalinėmis nuorodomis. Taigi, prasideda išorinio SEO optimizavimo procesas. Verta pabrėžti, kad įmonės vengia svetainių, kuriose nėra naudingo turinio.

Interneto svetainė niekuomet nebūna baigta. Ją reikia nuolat tobulinti, atnaujinti. Tekstuose naudokite raktinius žodžius. Tik nepersistenkite, nes sistemos palaikys puslapį raktažodžių kratiniu (šlamštu – „spam”). Štai keli metodai, kaip išvengti tokių nesusipratimų:

  • Suskirstyti tekstą į dalis.
  • Pradėti pildyti interneto dienoraštį. Ką tik „startavusiam” verslui reiktų mažiausiai dviejų pranešimų per mėnesį. Labai svarbu rinktis įdomias temas, kurios sudomintų skaitytoją. Sakoma, kad turinys – SEO optimizavimo karalius, tačiau jis vis tiek lenkia galvą skaitytojui, o ne algoritmams.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)