Trumpi ir praktiški patarimai, kaip sutaupyti per vestuves
Štai dėl ko žmonės židinius perka Klaipėdoje

Ką daryti, kai skauda gerklę?

Gerkles skausmasGerklės skausmas yra labai nemalonus pojūtis, kuris kai kuriems asmenims kyla net kelis kartus per metus. Ką daryti, kai skauda gerklę? Pirmiausia susirasti vaistukus, kurie pristatomi ir iš kitų žmonių patirties pripažįstami kaip puikus būdas galintis padėti kovoti su baterijomis bei virusais. Taip pat rekomenduojame laikytis kelių taisyklių, kurios Jums padės kur kas geriau jaustis. Kokios jos? Skaitykite žemiau.

Jeigu Jus kankina nemalonus gerklės skausmas – tereikia pasinaudoti keliais patarimais, kurie Jums gali ne tik padėti sumažinti skausmus, tačiau taip pat ir kuo greičiau pagyti.

  • Drėkinkite gleivinę. Jeigu Jums skauda gerklę, reiškia jus užpuolė bakterijos, kurios trukdo ramiai gyventi ir vėliau gali sukelti kur kas rimtesnes ligas. Drėkinti gleivinę galima su paprasčiau vandeniu, ar arbatomis arba su vaistais, kurie pagaminti purškiklio pagrindu. Tokie patys geriausi ir dažniausiai efektyviausiai kovoja su problema.
  • Ilsėkitės. Visi daktarai vieningai tvirtina, kad norint pasveikti labai svarbu ilsėtis. Nors daugeliui gerklės skausmas atrodo tarsi smulkmena dėl kurios mesti darbo arba mokslų neverta, visgi, tai padės greičiau pasveikti ir vėl sėkmingai grįžti atgal į natūralias gyvenimo vėžes.
  • Gerkite vaistus. Vaistų gėrimas nuo gerklės skausmo yra būtinas procesas ir šito niekaip nepavyks išvengti. Kokie vaistai yra patys geriausi arba kokie labiausiai tinka Jums – sužinoti galite tokiu atveju jeigu pasitarsite su vaistininku, kurio darbas yra padėti Jums susidoroti su nemaloniais skausmais.
  • Skalaukite su druskuotu vandeniu. Jeigu norite, kad gerklės uždegimas Jus kuo greičiau paliktų – tokiu atveju rekomenduojama skalauti gerklę su druskuotu vandeniu. Šis patarimas žinomas jau labai seniai ir nuostabu tai, kad naudojamas ir šiais laikais, kadangi yra efektyvus ir kartu su vaistais tikrai padeda greitai kovoti su problema.
  • Gerkite žolelių arbatas. Žolelių arbatos turi gydomąjį poveikį, kuris padeda jaustis gerai ir tuo pačiu savimi pasitikėti. Daugelis žmonių pavasario metu renka žoleles, kad vėliau galėtų ištisus metus iškilus sveikatos problemoms jas greitai išspręsti.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)