Žaislai. Ką apie juos šneka mamos?
SEO optimizavimas – nuoseklumo reikalaujanti strategija

Ekologiškas maistas ir sveikata

Ekologiskas-maistasDaugelis žmonių daro viską, kad kuo ilgiau išliktų sveiki ir gyvybingi: atlieka mankštas, keliauja į sporto klubą, geria įvairius papildus bei vitaminus, laikosi dietų ir t. t. Tačiau neretai pamirštama viena pagrindinių taisyklių – esame tai, ką valgome. Būtent todėl pasaulyje taip paplito ekologiškas maistas, kuris leidžia žmonėms grįžti ten, iš kur atėjo mūsų protėviai ir valgyti tik natūraliai užaugintus produktus. Kuo ekologiškas maistas naudingas mūsų sveikatai?

Daugelis mūsų pritartų, kad maistas turi įtakos ne tik fizinei būklei, bet ir nuotaikai, bendrai savijautai. Netinkama mityba gali sukelti įvairių sutrikimų ar net tapti mirties priežastimi. Nutukimo problema tokiose ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse kaip JAV, kelia didžiulę grėsmę ir susirūpinimą, nes antsvoris čia yra antra dažniausia mirties priežastis po rūkymo.
Sveikiau gyventi nepadeda ir pastaruoju metu masiškai plintanti chemijos pramonė, kuri sukelia įvairius susirgimus, alergijas ir net vėžį. Nors vis dar sunku patikėti, mokslininkai įrodė, kad netinkama mityba gali daryti įtaką net ir mūsų genomui. Taigi, tai, ką mes valgome, lemia ne tik mūsų sveikatą, išvaizdą bei charakterio ypatybes, bet ir formuoja tam tikras savybes mūsų vaikams, kurių kažkada susilauksime.

Vienas paprasčiausių būdų tinkamai pasirūpinti savo sveikata – ekologiškas maistas. Tai aukštos kokybės produktai, kuriuos auginant sudaromas minimalus poveikis aplinkai. Ekologiškas maistas neužterštas cheminėmis medžiagomis, jame nėra sintetinių priedų ar genetiškai modifikuotų organizmų. Tokie produktai itin mėgiami ir gamtos mylėtojų – jie išauginami rūpinantis aplinka, neteršiant žemės ir neeikvojant bereikalingų energijos šaltinių.

Ekologiškas maistas yra įvairesnis, šviežesnis, maistingesnis ir švaresnis, o ekologiška žemdirbystė leidžia palaikyti vietos ekonomiką, nealina dirvos, saugo bioįvairovę. Norint propaguoti sveiką gyvenseną, labai svarbu nepasiduoti įvairioms rinkodaros kompanijoms, kuriose produktai atskiriami įvairiais ženklais, teigiančiais, kad jie yra natūralūs, sveiki ir pan. Ekologiška produkcija yra kontroliuojama ir akylai prižiūrima bei pažymėta specialiais ženklais. Lietuvoje šiuo metu patvirtintas ovalo formos žalios spalvos ženklas su užrašu „Ekologinis žemės ūkis“, o nuo 2010 m. liepos 1 d. visas fasuotas ekologiškas maistas, pagamintas bet kurioje ES valstybėje bei atitinkantis visus standartus, ženklinamas naujuoju ES ekologiško maisto gaminio logotipu (lapas iš žaliame fone išdėstytų žvaigždžių).

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)