Trisluoksnis parketas – estetiškas ir ilgaamžis grindų dangos pasirinkimas
Ekologiškas maistas ir sveikata

Žaislai. Ką apie juos šneka mamos?

ZaislaiŽmones žaislų parduotuvėje gali ištikti lengvas šokas. Dėl plataus asortimento ir įvairiausių įmantrybių. Žaislai džiugina mažuosius, o ką apie parduotuvių lentynose esančius meškiukus, lėles ir automobilius sako mamos?

Mamos sutinka, kad svarbiausia yra saugumas

Prekė gali būti spalvinga, daili, nebrangi ir džiuginanti įvairiais kitais kriterijais, bet visi jie tampa nereikšmingi, jei užkliūva koks nors su saugumu susijęs niuansas. Perkant žaislus apžiūrima, ar juose nėra dalių, galinčių pakenkti. Ar nebus grėsmės daiktą praryti? Ar negali kas nors nulūžti? Mamos, stengdamosi užtikrinti savo vaikų gerovę, skaito, kas nurodyta ant pakuotės. Amžiaus grupės būna pateiktos ne veltui. Jomis vadovaujantis nesklandumų tikrai mažiau.

Net juokingai maža kaina ar įnirtingas vaiko kartojimas „noriu noriu noriu“ neprivers nupirkti abejotinos kokybės produkto. Tai vadinama sąmoningumu, rūpesčiu, meile – žaislai ir kitos vaikams skirtos prekės perkamos ne kaip nors atsainiai.

Paieškos kartais užsitęsia

Sūnaus ar dukros „noriu“ kartais priverčia paplušėti. Prireikia kokio nors daikto ir tėvams nelieka nieko kito kaip tik troškimą išpildyti. Deja, ne visada paprasta rasti tai, apie ką atžala svajoja. Šioks toks paradoksas: parduotuvėse pasiūla plati, bet vaikas sugeba užsinorėti ko nors, ką pavyksta aptikti tik penktoje aplankytoje parduotuvėje.

Jei žaislai perkami kaip dovana, gali tekti kaip reikiant paplušėti ieškant to, kas mažajam patiktų. Atrodo, kad imsite tą pliušinį meškiuką, bet jau beveik apsisprendę sudvejojate ir sumąstote pasidomėti gražiu žaisliniu šuniuku...

Ar kainos prieinamos?

Žaislai vaikystėje svarbu, tačiau kartais papildomas pirkinys gali išblaškyti finansinius išteklius. Ir mamos vieningai patvirtina, kad kainos ne visada draugiškos. Situaciją pagerina internetinės parduotuvės – atradus patikimą el. parduotuvę galima nupirkti kokybišką gaminį už priimtiną kainą. Kaip ir fizinėse parduotuvėse, internete žaislai pasirenkami iš daugybės variantų.

Vaikų poreikiai

Daiktai tampa vis labiau įmantresni, vaikų poreikiai irgi nekuklėja. Kartais tėvams ir jų atžaloms tenka veltis į kompromisą. Kartais visas kambarys pilnas žaislų, o kai kurie iš jų beveik nenaudoti ir kažkodėl numesti į kampą. Bet faktas vienas – tai yra svarbi vaikystės dalis.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)