Žaismingos vystymo lentos ir jų pasirinkimas internete
Trumpai apie populiariausius vonios kilimėlius

Kokį spausdintuvą įsigyti?

Spausdintuvai www.wired.com nuotr.Spausdintuvas namuose stovi pas daugelį žmonių namuose. Tai ne prabanga, o gyvenimą lengvinantis prietaisas skirtas beveik kasdieniam naudojimui. Natūralu, kad jį perka tie, kurie spausdina gana dažnai: studentai, mokiniai, su kompiuteriu dirbantys asmenys... Nustojus spausdinti – senų kasečių papildymas Kaune padės prietaisui vėl sėkmingai veikti. Tiesa, jeigu dar tik svarstote – kokį daiktą pirkti, tokiu atveju pateikiame gaires kurios Jums padės pasirinkti.

Lazerinis ar rašalinis?

Pirmiausia reikia nuspręsti, ar jums yra reikalingas lazerinis, ar rašalinis prietaisas. Tiksliai žinant, ką spausdinsite ir kokioms reikmėms prietaisas Jums yra reikalingas – nesunkiai ir pasirinksite. Apskritai naudinga pasikonsultuoti su specialistu, kuris įvertinęs Jūsų poreikius pasiūlys ir atitinkamą spausdintuvą.

  1. Rašalinis kur kas geriau spausdina spalvotas nuotraukas. Lazerinis labiau tinka juodai baltam spausdinimui. Senų kasečių papildymas Kaune yra reikalingas, kai rašalinės kasetės jau nebespausdina.
  2. Tiesa, lazerinis dažniausiai už tą pačią pinigų sumą atspausdina kur kas daugiau. Taigi, jeigu įranga reikalinga tik juodo teksto ant balto lapo spausdinimui – lazerinio išlaikymas kainuos pigiau.
  3. Lyginant šias dvi spausdintuvų galimybes – rašalinis kainuoja kur kas pigiau.
  4. Tačiau lazerinis veikia kur kas tyliau ir biuruose šis pliusas yra labai svarbus.
  5. Teksto kokybė yra puiki tiek vienu, tiek kitu atveju. Jeigu kasetėje bus rašalo – nesunkiai atspausdinsite kokybiškus tekstus.

Spausdintuvo kaina

Kaip jau minėjome, lazeriniai spausdintuvai yra brangesni, tad pirmiausia nuspręskite, kokio tipo spausdintuvas Jums yra reikalingas ir tik tuomet svarstykite, kokią pinigų sumą galite jam skirti. Kai kurie spausdintuvai turi daug funkcijų, tad natūralu, kad ir jų kaina yra kur kas didesnė. Tiesa, renkantis prietaisą nepamirškite, kad reikia pasižiūrėti e tik kiek jis kainuoja, tačiau kiek atsieis ir jo išlaikymas.

Gamintojo pasirinkimas

Daugelis žmonių pirmiausia įvertina pašalinius kriterijus ir tik paskui galvoja apie gamintojus, kurie siūlo savo produkciją. O mes, priešingai, siūlytumėte pirmiausia susipažinti su gamintojais ir jų garantijomis. Juk ir vienas gamintojas gali pasiūlyti labai daug skirtingų gaminių. Daugelis žmonių mėgsta internete palikti atsiliepimus apie vieną arba kitą produkciją. Būtinai perskaitykite. Galbūt Jums tai padės susidaryti preliminarią nuomonę.

Dydžio pasirinkimas

Biure dažniausiai nesunkiai galima atrasti vietą spausdintuvui. Tačiau namuose erdvės nėra tiek daug, tad nieko keisto, kad ir atrasti tinkamą vietą spausdintuvui gali būti gana sunku. Kuo mažesnis – tuo patogesnis, tačiau galbūt negali atlikti papildomų funkcijų, kaip kad skenavimas?

Funkcionalumas

Skirtingi spausdintuvai gali atlikti ir skirtingas funkcijas. Kol vieni tik spausdina, tuo tarpu kiti ir skenuoja bei pateikia aukštos kokybės nuotraukas. Vėlgi, viskas remiasi į kiekvieno žmogaus poreikius. Atrasite tai, ko ieškote.

Spausdinimo greitis

Jeigu spausdintuvas Jums reikalingas nuolatos ir spausdinate tikrai labai didelius kiekius – tokiu atveju aktualus kriterijus turėtų būti ir spausdinimo greitis. Spausdintuvo instrukcijoje tikrai bus parašyta – kiek lapų galite atspausdinti per tikrą laiko tarpą.

Konsultacija su profesionalu padės Jums kur kas greičiau atrasti tinkamiausią spausdintuvą. Svarbiausia neskubėti pirkti ir palyginti kuo daugiau galimybių.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)