Trumpai apie populiariausius vonios kilimėlius
Viskas, ką reikia žinoti apie buhalterinės apskaitos kursus

Kaip prižiūrėti čiužinį, kad miegas būtų saldus?

čiuziniaiGeras čiužinys yra gera investicija, juk miegas yra svarbus gyvenimo ir geros nuotaikos variklis. Tačiau nusipirkti gerą čiužinį nepakanka, reikia žinoti ir kaip jį prižiūrėti. Pasidalinsime keliais patarimais, kurie leis ilgiau mėgautis saldžiu miegu ant mėgstamo čiužinio.

Čiužinį reikia vėdinti

Ar žinote, kad žmogus per metus išprakaituoja apie 200 litrų prakaito į čiužinį. Čiužiniai tikrai prisigeria drėgmės iš kambario oro bei miegančiojo prakaito. Tad rekomenduojama bent kartą per savaitę nuvilkti patalynę ir pravėrus langus palikti jį dienai prasivėdinti. Reguliarus vėdinimas leis išvengti čiužinio deformacijos dėl drėgmės, veistis pelėsiui ar patalynės erkutėms.

Reikia keisti čiužinio poziciją

Išgulėtas čiužinys – tiesus kelias į nugaros skausmus, blogą miegą ir nemalonius sapnus. Norint, kad čiužinys neišsigulėtų vienoje vietoje, reikia kas 2-3 mėnesius apversti čiužinį taip, kad ta pusė kur buvo galva, atsidurtų ties kojomis. Jei leidžia čiužinio sandara, galima jį apversti ir aukštyn kojom. Taip čiužiniai mažiau išsiguli, juose patogiau ir maloniau miegoti.

Rekomenduojama naudoti antčiužinį

Tam, kad čiužinys ilgiau būtų kaip naujas, reikėtų naudoti antčiužinį. Antčiužinis padeda apsaugoti nuo purvo, prakaito ir įvairių dėmių. Tas turėtų būti aktualu ne tik tiems, kurie mėgsta gerti kavą lovoje. Čiužiniai yra neplaunami, tad kiekviena dėmė faktiškai tampa ko ne amžina. Tuo tarpu, antčiužinį galima bet kada išplauti ir lova vėl dvelkia gaiva.

Čiužinį reikia siurbti

Tai, kad čiužinio negalima plauti, nereiškia, jog jis dešimt metų turi stovėti nevalomas. Geriausias būdas nuvalyti dulkes ir įvairias apnašas  – kruopščiai išsiurbti čiužinį sausu siurbliu. Jei čiužinio apvalkalas yra nuimamas, galima jį išplauti, kadangi jis paprastai yra didelis, plovimą tenka patikėti skalbykloms. Pačio čiužinio su chemikalais ir drėgnomis priemonėmis valyti negalima, tai gali jį pažeisti.

Čiužinys nėra amžinas

Priešingai vyraujančiam įsitikinimui, čiužinys turi galiojimo laiką. Prakaitas, dulkės, išgulėjimai – visa tai veikia čiužinį ir jau po kelių metų jis neatlieka savo funkcijos – neleidžia ramiai išsimiegoti. Specialistai rekomenduoja čiužinį keisti kas 7-8 metus.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)