SEO paslaugos: daugumai reikia, o Jums?
Kokius maisto papildus rinktis sportuojančiam vyrui?

Automobilio elektros sistema: kas tai?

LemposPaskutiniu metu be elektros žmonių gyvenimas darosi nebeįsivaizduojamas, ji naudojama visur ir automobiliai – ne išimtis. Naujesni automobiliai palyginti su senesnės laidos modeliais turi sudėtingesnes elektros sistemas, tačiau tai toli gražu nereiškia, kad jų funkcijos skiriasi. Iš esmės, automobilio elektros sistema skirta gaminti elektros energiją, kad kiti automobilio mazgai, įrengimai ar ištisos būtų aprūpintos energija.

Automobilių elektros sistemos dalys yra tokios:

- šaltiniai, skleidžiantys elektros srovę;

- vartotojai, kuriems reikalinga elektros srovė;

- kita elektros instaliacija – tai įvairūs laidai, jungtys ir pan.

Išvardytos grupės yra skirstomos į dar mažesnius mechanizmus, kurie atsakingi už normalią elektros sistemos veiklą. Atlikdamos skirtingas funkcijas šios detalės tuo pat metu glaudžiai siejasi viena su kita, todėl iškilus problemai vienoje dalyje, galima tikėtis gedimo ir kitoje.

Energijos šaltiniais automobilių elektros sistemoje laikoma akumuliatoriaus baterija bei generatorius. Šiuose įrenginiuose gaminama elektros srovė kitoms grandims:

- variklio paleidimo sistemai;

- uždegimo sistemai;

- maitinimo sistemai;

- aušinimo sistemai;

- apšvietimo sistemai;

- saugos sistemai;

- apšildymo sistemai;

- kondicionavimo sistemai;

- variklio valdymo sistemai;

- kontrolės sistemai;

- apsaugos sistemai;

- komforto sistemai.

Automobilių elektros sistemos taip pat turi ir papildomus vartotojus tokius, kaip stiklų plovimo varikliukas, centrinis užraktas, elektriniai stiklo pakėlėjai, stiklų šildymo sistema, navigacija, elektrinis sėdynių valdymas ar vairo stiprintuvas. Iš tiesų automobilio sistemos yra sujungtos į vieną visumą ir vienu ar kitu atžvilgiu visų jų funkcijos yra sujungtos. Labai svarbu reguliariai prižiūrėti elektros instaliaciją, nes visa automobilio elektros sistemos veikla gali būti labai lengvai sugadinama dėl kokio nors nedidelio gedimo kuriame nors elektros mechanizme.

Rūpintis automobilio elektros sistema reikėtų atsižvelgiant į šiuos aspektus:

- patikrinkite, ar visi elektros instaliacijos laidai yra toje vietoje, kurioje ir turėtų būti.

- taip pat apžiūrėkite, ar ant tų elementų nėra susikaupusio purvo, tepalų, pašalinių apnašų, kurių ten jokiu būdu neturėtų būti. Ypač švara reikalinga laidams, antgaliams bei įvairioms jungtims, kitaip nebus normalaus kontakto.

- privalu prižiūrėti akumuliatorių bateriją – ji turėtų būti techniškai tvarkinga, sausa, tvirtai pritvirtinta ir pakrauta;

- dėmesį skirkite ir akumuliatoriaus gnybtams – tepti specialiai jiems skirtas priemones galima tik ant švarių grybtų;

- montuojama automobilio elektros sistemos įranga turi atitikti gamintojo reikalavimus ir numatytas apkrovas.

Šiuo metu internetu galima užsisakyti įvairiausių automobilių elektros sistemos detalių ar įrenginių. Konkurencinga kaina bei specialia akcija pažymėtos elektros sistemos prekės užtikrins patikimas keliones. Šios sistemos taisymas Vilniuje, Šiauliuose bei kituose miestuose yra patogiausias būdas vėl džiaugtis kelionėmis automobiliu.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)