Kaip internete atrasti objektyvias naujienas?
Kodėl verta rinktis profesionalius fejerverkus?

Saugiausios fejerverkų rūšys

FejerverkaiŠiais laikais ypatingai daug kalbama apie tai, kaip svarbu saugiai naudotis pirotechnikos gaminiais – ypatingai masinių švenčių metų, pagrindinės taisyklės yra pamirštamos, todėl nepavyksta išvengti nelaimingų atsitikimų. Planuojantiems savo šventę, vertėtų atkreipti dėmesį į fejerverkų rūšis ir pagalvoti, kuriais gaminiais naudotis būtų saugiausia.

Fejerverkai yra skirstomi į keturias skirtingas kategorijas, kurios reitinguojamos pagal saugumą. Kuo skaičius didesnis, tuo didesnė ir pavojaus tikimybė. Pirmos kategorijos pirotechnika yra mažiausiai pavojinga, nekelia didelio triukšmo, todėl ja gali naudotis ir mėgėjai – šie gaminiai rekomenduojami ir masiniams renginiams, ir kuklioms šventėms. Šiai kategorijai dažniausiai priskiriamos bengališkos ugnelės bei fontanai, kurie yra laikomi vienu saugiausių pasirinkimų. Fejerverkai gera kaina ir kokybe džiugina įvairaus amžiaus žiūrovus, tačiau bet kokiu atveju nereikėtų pamiršti elementariausių saugumo taisyklių. Renkantis fontanus vertėtų atkreipti dėmesį, ar jie tikrai nešaus į viršų, kadangi yra tokių rūšių, kurios iš pradžių veikia kaip fontanas, o vėliau dar iššauna į orą – vargu, ar toks variantas būtų tinkamas naudoti patalpoje.

Antrosios ir trečiosios kategorijos fejerverkais taip pat gali naudotis pirotechnikos mėgėjai, kadangi tinkamai naudojami jie nekelia didelio pavojaus žiūrovų saugumui. Pagrindinis skirtumas tas, jog trečiosios kategorijos fejerverkais rekomenduojama naudotis didesnėse teritorijose (būtų gerai turėti ir šiek tiek daugiau papildomų žinių), tuo tarpu antros kategorijos pirotechnika yra tinkama ir mažesnėms uždaroms erdvėms.

Dažniausiai problemų kyla tuomet, kai gaminiais yra neteisingai naudojamasi. Baterijos gali būti pavojingos tuomet, kai yra pastatomos ant nelygaus paviršiaus ir nesukuriamas tvirtas pagrindas – jeigu juo pasirūpinama atsakingai, pavojaus galimybė tampa itin maža. Panašiai atsitinka ir su raketomis, kurias šaudami žmonės klysta dažniausiai. Tuščias butelis, žemė ar sniegas nėra tinkamos vietos šio fejerverko paleidimui – nelaimių išvengsite, jeigu į butelį įleisite vandens ir užtikrinsite, jog jis neturės galimybių apvirsti.

Ketvirtosios kategorijos gaminiais nudžiuginti galės nebent profesionalai, kadangi tai – būtent jiems skirti, itin didelį pavojų keliantys fejerverkai. Norint juos sėkmingai ir saugiai iššauti, reikia turėti specialių žinių, todėl tokius fejerverkus galime išvysti profesionalų rengiamuose įspūdinguose šou.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)