Kodėl verta rinktis profesionalius fejerverkus?
Interjero kūrimo klaidos

Populiariausi vandens telkiniai baidarių žygiui

Baidariuagentura.lt_-300x200Viena geriausių transporto priemonių vasaros metu tampa baidarė. Juk taip nuostabu palikti visus rūpesčius krante, sėsti ir išplaukti, gerėtis nuostabia mūsų gamta ir būti apsuptam geriausių draugų. Tad jei šiemet vėl ruošiesi į baidarių žygį, pasidalinsime informacija, kurie vandens telkiniai yra populiariausi tarp baidarininkų.

Aukštaitijos ežerynas. Jei Aukštaitiją išskirtume kaip atskirą valstybę, joje vandens būtų gerokai daugiau nei žemės. Todėl šis kraštas yra toks mylimas vandens sporto entuziastų. Vandens telkiniai patys įvairiausi, regione gausu tiek ežerų, tiek upių, trasų begalybė, kas suteikia visišką laisvę planuojantiems žygį. Galima pasirinkti tiek vienos dienos trasą, tiek keturių ar penkių dienų žygį. Galima rinktis lengvas, naujokams tinkamas trasas, o galima pasinerti į pavojingų ir ekstremalių vandenų sūkurį. Taigi tai vieta, kur kiekvienas ras sau tinkamą variantą. Kadangi Aukštaitijoje netrūksta kalvų, piliakalnių, atodangų, tai tikrai nepritrūks įspūdžių ir gražių vaizdų.

Ūlos upė. Tiems, kurie jau yra ne kartą plaukę baidarėmis, nebaisūs ir sudėtingesni maršrutai. Vienas tokių būtų plaukimas Ūlos upe ir įplaukiant į Merkį. Visa trasa tęsiasi 65 km, tačiau galima pasirinkti trumpesnes atkarpas. Upė unikali tuo, kad yra vingiuota, srauni, dažnai užtverta krituolių, tad iš baidarininkų reikalauja jėgos ir patirties. Tokie vandens telkiniai kaip Ūlos upė masina ekstremalių potyrių ieškančius žmones.

Dubysos upė. Vanduo, piliakalniai,šlaitai, atodangos, bekraštės pievos – tokie vaizdai pasitinka plaukiančius Dubysos upe. Tai vidutinio sudėtingumo plaukimo trasa, reikalaujanti ištvermės, tačiau vaizdai viską atperka. Palei upę gausu vaizdingų objektų, tad tinka plaukiantiems lėtai ir mėgstantiems dažnai išlipti apsižvalgyti. Įsimintiniausi Dubysos pakrantėse išsidėstę objektai yra Buluvėnų piliakalnis, Lyduvėnų geležinkelio tiltas, kuris yra aukščiausias ir ilgiausias Lietuvoje, Padubysio piliakalnis, vandens malūnas ir dar daug kitų vertų dėmesio objektų.

Dusetos – Kavarskas. Tai viena ilgiausių baidarių trasų, net 90 km, tad tikrai užtenka potyrių tiek pradedantiems, tiek patyrusiems. Visgi trasa priskiriama lengvai. Visas maršrutas tarsi nusėtas vertų dėmesio objektų, prie kurių tikrai verta sustoti, pvz., Tarnavos dvaro sodyba, Šeimyniškių piliakalnis, Užpalių dvaras, siaurasis geležinkelis, Puntukas.

Lietuvoje išties yra nuostabių vietų pasiplaukioti baidarėmis, įvairūs vandens telkiniai gali išties nustebinti, tiesiog nereikia bijoti eksperimentuoti ir kas kart išbandyti vis naujas upes ar ežerus.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)