Perkraustymas iš Vokietijos
Baldai pagal individualų užsakymą ar masiniai gaminiai?

Pradedančiojo verslininko klaidos

Verslas justlats.com nuotr.Nors visi norime mokytis iš svetimų klaidų, tačiau prigimtis yra tokia, kad dažniausiai patys neatsistoję ant grėblio neišmoksime pamokos. Kiekvienas verslininkas veiklos metu susiduria su labai daug klaidų. Vienos jos minimalios ir tik vos pamoko, kitos – didelės ir gali labai nuskriausti verslininką. LCPC specialistai pateikia dažniausias klaidas, su kuriomis susiduria verslininkai, ir tikėsime, kad Jūs pasimokysite iš kitų patirties.

  1. Nesusiformuojama auditorija. Kai kurie verslininkai pradėdami savo verslą ir siūlydami kokią nors prekę arba paslaugą tikisi, kad „ja kažkas pasinaudos“. Taip nebūna. Kiekviena sfera yra skirta tam tikrai žmonių kategorijai. Svarbu susikurti savo auditoriją ir būtent jai siūlyti savo prekes ar paslaugas.
  2. Per didelis taupymas. Stengiantis išvengti didelių išlaidų labai dažnai pasirenkamos alternatyvos, kurios kainuoja mažiau. Deja, visi žinome posakį, kad skūpas moka du kartus, tad pagalvokite, ar tikrai verta taupyti kokybės sąskaita.
  3. Intuicija. Nors verslininkai dažniausiai vadinami racionalistais, visgi, vidinis balsas gali tikrai pasakyti labai daug. Svarbu juo pasitikėti, nes tai gali būti lemtingas pojūtis.
  4. Koks aš kietas! Kai kurie žmonės vos pradėję verslą pasijaučia labai ypatingais. To rezultatas – lietuviškai tariant „pasikėlimas“. Dažniausiai verslas pradeda nešti vaisius tik po kelerių metų. Tačiau net ir tuomet nereikia jaustis ypatingesniu nei kiti. Žiūrėkite į savo darbuotojus kaip į sau lygius. Juk jie Jums ir „neša pelną“.
  5. Laisvalaikio aukojimas. Verslininkai yra tie žmonės, kurie gali sakyti, kad jų laikas yra tolygus pinigams. Tačiau nuolatinis darbas labai vargina, o to pasekmė – netinkamai priimami sprendimai. Žinoma, dirbti Jums teks tikrai daugiau nei 40 valandų per savaitę, tačiau nepamirškite ir poilsio, kuris gali padėti sugalvoti naujas ir svarbias idėjas.
  6. Nebetobulėjimas. Žinoma, ne visi nori nuolatos siekti daugiau nei turi. Kai kuriems užtenka susikurti stabilų gyvenimą ir džiaugtis turimu verslu. Tačiau bet kuriuo atveju pats blogiausias dalykas verslininkui yra nustojimas tobulėti ir nebenoras gerinti savo veiklos kokybės. Nebūtina plėsti verslą. Galite sugalvoti, kaip pasiekti daugiau klientų arba kaip už mažesnę kainą pasiūlyti kokybiškesnes prekes arba paslaugas.
  7. Kitų žmonių nuomonės ignoravimas. Jūsų klientai – aplinkiniai žmonės. Labai svarbu atsižvelgti į jų nuomone, kadangi būtent jie ir reguliuoja jūsų verslo populiarumą. Net jeigu jums nemalonius komentarus žarsto artimieji – būtinai įsiklausykite, ką jie sako. Gali būti, kad tai padės išgelbėti verslą.
  8. Iliuzijų kūrimas. Labai svarbu išlikti realistu. Žinoma, nuolatos teigiamai galvoti apie verslą yra būtina, tačiau prie to pačio reikia realistiškai vertinti situaciją, kurioje esate. Tik tai jums padės užsitikrinti kokybę.
  9. Nekopijuokite kitų. Jeigu norite būti verslus, tokiu atveju Jums reikia pasirinkti arba dar neišplėstą nišą arba kitaip perteikti populiarų pasirinkimą. Aklas kopijavimas visada yra prastas rezultatas, kuris tikrai neatneš Jums vaisių.

Kiekviena klaida gali būti lemtinga. Žinoma, nors dažniausiai mokomės iš savų klaidų, tačiau labai svarbu, kad kuo daugiau dėmesio kreiptumėte į patyrusius verslininkus, kurie dalinasi savo patarimais. Net jeigu iš pirmo žvilgsnio Jums atrodo, kad patarimai nėra naudingi – pagalvokite dar kartą. Visi verslininkai praeina lygiai tą patį kelią iki sėkmės ir kuo tas kelias bus su mažiau kliūčių, tuo verslas greičiau bus populiarus.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)