Kaip pasirinkti langus namams: ekspertų patarimai
Perkraustymas iš Vokietijos

Sunkiasvorės statybinės technikos nuoma: kas siūloma rinkoje?

GotasSparčiai augantis nekilnojamojo turto sektorius lemia didėjantį statybos darbų skaičių. Tinkamai darbų plėtrai ir efektyvių rezultatų siekimui reikalinga statybinės technikos nuoma, padedanti racionaliai planuoti išlaidas ir užtikrinanti produktyviausius darbų rezultatus. Viena svarbiausių užduočių – turėti patikimą ir galingą sunkiasvorę techniką, leidžiančią atlikti didžiąsias statybos užduotis.

Lietuvoje augantis nuomos bendrovių skaičius suteikia galimybę rinktis individualius lūkesčius atitinkančią įmonę. Šiuo atveju vadovaujamasi keliais kriterijais: nuomos bendrovės siūlomu asortimentu, iškeltomis nuomos sąlygomis, technikos ir įrankių kainomis. Nors kiekvienos bendrovės pasirinkimas paremtas asmenine verslo filosofija, ekspertai teigia, kad svarbiausi prioritetai turėtų būti skiriami nuomojamos technikos kokybei. Dirbdami su prasta įranga negalėsite užtikrinti darbų produktyvumo, todėl procesų eigoje pralošite. Ir priešingai – naudodami aukščiausios kokybės techniką, būsite tikri, kad jūsų vykdomi darbai bus atlikti greitai ir efektyviai, todėl išvengsite prastovų. Be to, paprastai žinomų gamintojų technika skiria itin daug dėmesio darbuotojo patogumui, jo sveikatai ir gerovei, todėl su tokia įranga dirbti yra patogiau ir paprasčiau.

Kad būtumėte tikri darbų kokybe ir rezultatyvumu, rinkitės žinomo vardo nuomos bendrovę, kuri domisi sunkiasvorės statybinės įrangos rinkos naujienomis ir gali jums pasiūlyti moderniausius ir produktyviausius sprendimus numatytų darbų plėtrai. Kitaip sakant – statybinės technikos nuoma turėtų kelti kuo mažiau rūpesčių, o jūs privalote būti tikri, kad dirbate su geriausia gamintojo įranga. Be to, verta atkreipti dėmesį ir į nuomos bendroves suteikiamas garantijas, pvz., kaip bus vykdomas sugedusios technikos remontas, arba kitaip – kaip operatyviai jums bus suteikta nauja darbų įranga? Nepamirškite, kad sunkiasvorė technika reikalauja ir specialių jos pervežimo sąlygų, todėl įsitikinkite, kad nuomos bendrovė bus atsakinga už technikos pristatymą ir jos išvežimą.

Rinkdamiesi sunkiasvorę statybinę techniką, nepamirškite įvertinti ir kitų papildomų lėšų reikalaujančių rodiklių, pvz., sunaudojamo kuro kiekio. Be to, būtina pagalvoti ir apie mažiau ekonominius aspektus, pvz., naudojamos technikos saugumą ar darbų rezultatyvumą. Ekspertai pabrėžia, kad technikos patikimumas, našumas ar eksploatacijos išlaidos turėtų būti svarbiausias kriterijus, priimant vieną ar kitą sprendimą. Žinoma, negalima paneigti ir kainos svarbos, todėl prieš pasirašydami sutartį su nuomos bendrove, racionaliai įvertinkite kelių įmonių pasiūlymus. Tiesa, nepamirškite, kad paprastai, sutarus dėl ilgalaikio bendradarbiavimo, nuomos bendrovės siūlo žemesnes kainas.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)