Kaip sandarinti namus, kad šildymo išlaidos būtų nedidelės?
Sportinė apranga vasaros treniruotėms: ką rinktis?

Stataus miško kaina ir medienos pardavimas: kaip gauti didžiausią pelną?

Misko kainaPrivatūs miško savininkai priversti spręsti dilemą: kas pelningiau: stataus miško ar medienos pardavimas? Ekspertai teigia, kad konkretaus miško kaina priklauso nuo daugybės atskirų faktorių, tačiau praktiškai visais atvejais stataus miško pardavimas yra finansiškai naudingesnis sprendimas už savarankišką miško kirtimą ir medienos pardavimą supirkėjams. Be to, privačių miškų savininkai šiuo atveju priversti mokėti papildomą apyvartos mokestį.

Prieš priimdami galutinį sprendimą, nepamirškite, kad miško priežiūra taip pat reikalauja laiko ir išlaidų. Miško supirkėjai primena, kad miško kaina gali skirtis priklausomai nuo medžių rūšies, t. y. svarbu atsižvelgti į tai, ar medis yra sveikas, kaip jis buvo ugdomas, genėtas ir prižiūrėtas. Bene svarbiausią vaidmenį atlieka medžio amžius ir branda. Kitaip sakant, prastai prižiūrimas miškas negali užtikrinti didelio pelno, kadangi čia auga kreivi, išsišakoję ir silpni medžiai, kurie netinka daugeliui pramonės šakų. Tiesa, čia yra ir kita medalio pusė – jei miškas yra tinkamai prižiūrėtas ir pilnai subrendęs, plynas kirtimas gali atnešti itin daug naudos, t. y. tokio miško kaina yra didelė, o miško valdos atsodinimas reikalauja sąlyginai mažų investicijų. Tiesa, apie plyną kirtimą gali tekti pagalvoti ir kiek liūdnesnėje situacijoje – šis darbas bus būtinas, jei jūsų miške apsigyvens kenkėjai arba miško valda smarkiai nukentės nuo stichinių nelaimių.

Mūsų šalyje miškas laikomas itin pelninga investicija. Be to, ekspertai vieningai sutinka, kad ateityje miškas vertės tikrai nepraras, priešingai – prognozuojama, kad miškingumas šalyje augs. Tai reiškia, kad jei šiuo metu prižiūrite nepilnai subrendusį mišką, turėtumėte palaukti, kol miškas subręs, o jūs gausite didžiausią pelną. Prieš parduodami mišką, turėtumėte pasidomėti bent kelių supirkėjų pasiūlymais. Preliminarią valdos kainą galite sužinoti, pasinaudoję elektroninėmis skaičiuoklėmis, tačiau nepamirškite, kad paprastai jos nenurodo tikslios sumos ir reali kaina už konkretų mišką gali gerokai skirtis nuo preliminariosios. Tiesa, nepamirškite, kad kai kuriais atvejais miško valda yra vertingesnė už pačią medieną, t. y., jei miškas perkamas kaip žemės sklypas, medynas neatlieka jokio vaidmens, kadangi jo vertė yra kelis kartus mažesnė už žemės valdą.

Visais atvejais bendradarbiaukite tik su legaliai dirbančiais miškų supirkėjais. Nors paprastai šešėlyje dirbantys asmenys siūlo kiek didesnę sumą, neapsigaukite – didesnis užmokestis gali tapti ilgų ir varginančių teisinių procesų priežastimi. Legaliai dirbančios bendrovės visuomet sudarys teisiškai galiojančias sutartis, kuriose bus nurodoma konkreti atsiskaitymo suma ir terminai.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)