Ką rinktis, kad pirties džiaugsmai būtų dar didesni?
Kaip sandarinti namus, kad šildymo išlaidos būtų nedidelės?

Be "bulgarkės" sunku apsieti ir meistrui, ir mėgėjui

Kampiniai slifuokliaiKone kiekvienas save gerbiantis vyras, net ir turintis mažai ką bendro su statybomis, žino, kas yra toji "bulgarkė". Tačiau sąvoka "kampiniai šlifuokliai" gali kai kuriuos priversti karpyti ausimis... Ir tik parodžius pirštu į konkretų daiktą, pasidaro aišku, jog kalbama apie vieną ir tą patį. Tik pirmuoju atveju – populiaria buitine kalba, o antruoju – panaudojant taisyklingą techninį terminą. Aišku, jo nerasime kone kiekvienuose namuose kaip kokių replių ar atsuktuvo, tačiau iš "rimtesnių" įrankių pastarasis nusileidžia tik grąžtui. Tad akivaizdu, jog tai – ne tik profesionalų, bet ir mėgėjų naudojamas įnagis.

Kampinio šlifuoklio panaudojimo galimybės gana plačios. Pirmoji - akivaizdi, sufleruojama paties pavadinimo - įvairių paviršių šlifavimas ir gludinimas. Pasirinkimus reikiamą diską, kampiniai šlifuokliai yra tinkami akmens, betono, metalo bei kitų medžiagų pjaustymui. Su papildomais priedais šis įrankis gali būti naudojamas dažų, rudžių, purvo šalinimui, suvirinimo siūlių lyginimui ir panašiai.

Prekyboje siūlomi šlifuokliai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: galima rinktis tarp profesionalių bei mėgėjiškam vartojimui pritaikytų įrankių. Pirmieji turi galingesnį variklį, gali būti naudojami visą dieną, turi eilę papildomų funkcijų bei išsiskiria tokiomis patraukliomis charakteristikomos kaip automatinis dulkių surinkimas ar triukšmo lygio mažinimas. Aišku, šios prekių grupės ir kaina solidesnė, tad jei šlifuokliai reikalingi epizodiniams naudojimui, visiškai pakanka mėgėjams skirtų įrankių (tik, pastaruosius naudojant, būtina laikytis nustatytų reikalavimų ir nebandyti prilygti profesionaliai technikai). Mėgėjiški kampiniai šlifuokliai yra mažesnio galingumo, jų darbinis pajėgumas – iki 3 valandų per dieną (kas kelioliką darbo minučių daroma  apie 15-20 minučių pertrauką) – taip variklis apsaugojamas nuo perdegimo. Aišku, mėgėjiškas šlifuoklis nelygus mėgėjiškam, o profesionalus – profesionaliam, tad, prieš renkantis, reikia įsitikinti, jog įrankis atitinka pageidaujamos kainos bei kokybės santykį.

Darbo metu būtina laikytis nustatytų saugos bei priemonės eksploatacijos reikalavimų – tik taip užtikrinamas įrankio ilgaamžiškumas bei dirbančiojo saugumas. Kampinio šlifuoklio priešas Nr.1 – dulkės, kurių būtina stengtis kaip įmanoma vengti (kaip minėta, profesionaliam naudojimui skirtuose šlifuokliuose yra speciali dulkių rinkimo funkcija, kitu atveju reikia atidžiai įvertinti darbo būtinybę su itin dulkančiomis medžiagomis, o darbo metu jas nuolat pašalinti rankiniu būdu). Dirbsiantis asmuo prie šlifuoklio neturėtų artintis be apsauginių akinių ar pirštinių – taip išvengiama svetimkūnio patekimo į akį ar įstrigimo odon. Kampinio šlifuoklio darbą lydi vibracija, tad, nenorint rizikuoti pakenkti klausai, rekomenduojamos apsauginės ausinės. Jei toks darbas nuolatinis, tai šios apsaugos priemonės naudojimas yra būtinas.

Comments

Daiva Saulyte

Labas. Labai įdomus straipsnis apie "bulgarkes". Nors man gražiau skamba kampiniai šlifuokliai. Bet vyrui, jei pasakyčiau kampinis šlifuoklis net nežinau ar suprastų, ko klausiu :)

Daiva Saulyte

Pati neseniai vyrui nupirkau kampinį šlifuoklį iš čia: http://phiolent.lt/kampiniai-slifuokliai-2.html. Kampiniai šlifuokliai puikiomis kainomis :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)