Pigūs virtuvės baldai
Ką rinktis, kad pirties džiaugsmai būtų dar didesni?

Kelionės į Indoneziją: kaip ir už kiek nuvykti bei ką ten pamatyti?Keliones i indonezijaJauti, jog jau pribrendai savo gyvenimo išvykai, tačiau vis dar svarstai, kurį egzotišką pasaulio kampelį verta aplankyti? Pabodusiems nuo banalių turistinių krypčių, aktualios turėtų būti kelionės į Indoneziją.

Planuojantys bet kokią kelionę gali rinktis iš dviejų variantų - pasinaudoti kelionių agentūrų pasiūlymais arba užsiimti savarankišku planavimu. Pirmuoju atveju tereikės pasirinkti priimtiniausią išvykos datą, sveikatos draudimu bei rekomenduojamais skiepais ir susikrauti lagaminą. Tiesa, patogumas nėra pigus: kelionės į Indoneziją, naudojantis turizmo agentūrų pasiūlymais, kainuoja nuo 1000 eurų (neįskaitant lėktuvo bilietų, kurie gali pareikalauti dar pusę tiek). Negana to, su savimi būtina pasiimti papildomų grynųjų, reikalingų susimokėti už vietinius skrydžius bei pageidaujamas pramogas ir ekskursijas. Turintieji patirties kelionėse, mėgstantys ekstremalumą arba tiesiog norintys sutaupyti, gali savarankiškai nusipirkti lėktuvo bilietus, o nuskridę - ieškoti vietos apsistojimui (geriausiai su Indonezija susipažįstama gyvenant ne viešbučiuose, bet išsinuomavus pastogę pa vietinius), kreiptis į vietines turizmo agentūras ir tiesiogiai iš jų užsisakyti ekskursijas. Pasirinkus pastarąjį variantą, tikėtina, pažintis su Indonezija bus kitokia nei siūlo Lietuvos kelionių agentūros, organizuojančios populiariausių objektų lankymą. Tačiau, Indonezija negali pasigirti itin gerai išvystyta turizmo infrastruktūra, todėl iš anksto būtina nusiteikti ir galimai grėsmei, jog viskas vyks ne taip sklandžiai, kaip buvo suplanuota. 

Indonezija
Pats sudėtingiausias klausimas: ką pamatyti kelionės į Indoneziją metu? Puiku, jei šiai išvykai galite skirti mėnesį, tačiau jei turite viso labo dešimt dienų, kelionės maršrutas turi būti suplanuotas taip, jog Indonezija būtų pamatyta iš įvairių rakursų. Rekomenduojama susipažinti su kontrastais - didmiesčio kultūra, architektūros palikimais bei įstabiais gamtos turtais. Apsižvalgę šurmuliuojančioje ir modernioje sostinėje Džakartoje, būtinai aplankykite vieną įspūdingiausių šalies šventyklų - laiptuotos piramidės formos Borobudurą, skirtą Budos pagerbimui. Be abejonės daugiausia turistų dėmesio bei laiko yra nusipelnęs gyvasis Indonezijos gamtos pasaulis: aplankykite bent vieną iš daugelio saloje esančių ugnikalnių, savo akimis išvyskite gausybę varanų (Indonezija jų turi daugiau nei 3 tūkstančius) bei kitų unikalių ir tik šiai salai būdingų gyvūnų bei augalų.

Kelionės į Indoneziją dažniausiai nuvilia tik tuo, jog pritrūksta laiko geriau pažinti žmones, kultūrą, gamtą. Bet ten visada galima dar ir dar kartą sugrįžti.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)