Tikslumo reikalaujantys techniniai vertimai
Paskola naujiems karaliaus rūbams

Kokias technologines gudrybes turi išmanyti šiuolaikinis vestuvių fotografas

Prieš 20-30 metų vestuvių fotografų Lietuvoje nebuvo. Buvo tiesiog fotografas, kuris jaunuosius kviesdavo į savo fotoatelje, ten susodindavo, sustatydavo ir padarydavo tas baisias nuotraukas, kai kurias dar išryškindavo ant tokio pat baisaus rėmelio. Jei kažkas iš giminaičių buvo fotografas mėgėjas, toks žmogus buvo itin gerbiamas, nes tai reiškė, kad bus galima surinkti kokį 10-20 nuotraukų, o vėliau svečiams gal po kokią vieną nuotrauką padaryti atskirai. Ačiū Dievui, šie laikai praėjo ir dabartinis vestuvių fotografas yra apsikarstęs technologijomis ir gali padaryti šimtus įspūdingų kadrų.

Kokias gi technologijas turi išmanyti vestuvių fotografai dabar antrajame XXI amžiaus dešimtmetyje? Kokių nuotraukų pageidauja jaunieji?

Nuotraukos iš paukščio skrydžio

Naujausias mados klyksmas – vestuvinės nuotraukos iš paukščio skrydžio. Tam nereikia sraigtasparnio ar oro baliono. Pakanka turėti kelis šimtus eurų kainuojantį droną, prie kurio primontuota kamera. Dronas (kvadrokopteris) valdomas iš žemės. Fotografas arba operatorius tiesiog nukreipia kameros objektyvą, kur reikia ir fotografuoja arba filmuoja vaizdus iš viršaus. Nuotraukos išeina labai įspūdingos.

360 laipsnių vestuvininkų nuotrauka

Kaip nufotografuoti 100 svečių, kad visi matytųsi ir niekas nebūtų pasislėpęs? Tradicinis sustatymas ant suolų kartais baigiasi ne itin smagiai. Pasižiūrėkite, kiek filmukų su lūžtančiais stalais ir tiltais ir krentančiais vestuvininkais. Yra naujas būdas, kaip visus įamžinti. Tai 360 laipsnių fotografija. Vestuvių fotografas visus vestuvininkus sustato rateliu. Ratelis susispaudžia tiek, kad visi dalyviai stovėtų vienas šalia kito. Tada daroma 360 laipsnių panorama. Fotografas gali pasilipti aukščiau ir tada atrodys, kad visi vestuvių svečiai žiūri iš apačios į viršų. Tai puikus būdas įamžinti juos visus. Toks virtualus turas įdedamas į internetą ir ten laikomas. Jaunieji tiesiog jį parodo savo svečiams kompiuterio arba išmaniojo telefono ekrane. Atsispausdinti tokios nuotraukos negalima, nes tada ji atrodys kaip sfera.

Povandeninė fotografija

Lengvas jaunosios rūbas po vandeniu atrodo kerinčiai. Burbuliukai aplink veidą sudaro nepakartojamą įspūdį. Povandeninis bučinys – tikra egzotika. Tam reikia baseino ir specialių rūbų. Paprastai tokios nuotraukos daromos dar prieš vestuvių ceremoniją, nes suknelę dažniausiai tenka išmesti – ji nėra pritaikyta tokiam skalbimui. Bet kokiu atveju, nuotraukos yra įspūdingos ne tik po vandeniu, bet ir virš vandens, kai jaunieji šoka į tam tikrą vandens telkinį. Tai labai simboliška, nes galima padaryti fotosesiją „nuošiol kartu per vandenį, ugnį ir audras...“.

 „Freezelight“ fotografija

Foto
Tai naktinė fotografija su specialiu „sustingusios“ šviesos efektu – „Freezelight“. Jaunieji rankose laiko tam tikrus šviesos šaltinius (deglus, prožektorius, išmaniuosius telefonus su įjungtomis blykstėmis) ir lėtai juos suka, daro tam tikrą formą. Vestuvių fotografas daro specialius kameros nustatymus ir fiksuoja, kai tam tikras formas – širdeles, lūpas, jaunųjų vardus, žodį „myliu“. Tokios fotografijos yra labai įspūdingos, nors ir ne itin natūralios. Bet juk svarbu tas jausmas ir atsiminimas apie fotosesiją lauke naktį. Vis tiek retos vestuvės neapsieina be fejerverkų 12 vidurnaktį, tad tai gali būti puiki proga pasivesti jaunuosius į šalį ir per kelias minutes padaryti įspūdingų kadrų.

Asmenukių imitacija

Dabartinė karta pamišusi dėl asmenukių, tad vestuvių fotografas dažnai yra paprašomas nufotografuoti vestuvininkus tokia poza, lyg jie darytųsi asmenukę. Tam nereikia nė specialios lazdos...

Šiuolaikinis vestuvių fotografas turi būti labai sumanus ir pasiryžęs pagauti geriausią savo karjeroje kadrą.

Platesnę informaciją ir darbų galeriją galite rasti www.fotogidas.lt.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)