Reklama internete - galimybė būti konkurentų priešakyje
Išmanieji telefonai – kai reikia naujo telefono

Automobilių nuoma ir nuomos sutarčių nuostatos

Auto-nuoma-kauneKeliaujant norisi kuo daugiau pamatyti ir sužinoti, aplankyti naujas vietas, tokiais atvejais ypač praverčia automobilis. Todėl vis daugiau žmonių savo kelionėse naudojasi automobilių nuoma. Ruošiantis kelionei, automobilį pravartu išsinuomoti iš anksto. Tuo tikslu internetu geriausia išsirinkti kelias automobilių nuomos įmones, palyginti jų siūlomas nuomos kainas ir sąlygas.

Svarbiausia, žinoma, yra automobilio nuomos kaina. Todėl gerai išsiaiškinkite, kas įeina į siūlomą kainą, o už ką mokėti reikės papildomai. Pavyzdžiui, vienose įmonėse nuomojami automobiliai gali būti apdrausti tik civilinės atsakomybės draudimu, o kitose tik kasko. Jeigu automobilį turite atsiimti oro uoste, išsiaiškinkite, ar nereikės papildomai mokėti kokių nors oro uosto mokesčių. Jeigu automobilį vairuos ne vienas, o keli žmonės, taip pat pasiaiškinkite dėl galimų mokėjimų. Arba tai, kaip keisis kaina, jeigu rengiatės nuomotu automobiliu keliauti per kelias šalis.

Būkite atidūs, jeigu automobilių nuomos įmonė siūlo labai mažą kainą. Tokiais atvejais nuomos paketas būna minimalus, tad vis tiek gali tekti papildomai sumokėti už jums reikalingas sąlygas. Atkreipkite dėmesį, ar nėra apribotas kilometražas, taip pat gali būti įterpta kokių nors papildomų sąlygų, jas būtinai išsiaiškinkite iki galo.

Gerai išnagrinėkite nuomos įmonės siūlomą draudimą. Jeigu automobilis apdraustas civilinės atsakomybės draudimu, išsiaiškinkite didžiausią sumą, kurią, įvykus kokiam nors eismo įvykiui, sumokės draudimo bendrovė. Naudojantis nuomotu automobiliu, rekomenduojama turėti kasko draudimą. Kai kurios nuomos įmonės siūlo visą, kai kurios dalinį kasko draudimą. Kasko draudimo atveju yra nustatoma franšizė, tačiau jos dydis gali būti sumažintas, jeigu sumokėsite papildomą įmoką. Nuomos sąlygose gali būti numatytas ir draudimas nuo vagysčių, tačiau būtinai pasidomėkite, kam būtent jis taikomas, ar tik automobiliui, ar ir automobilyje esantiems daiktams.

Taip pat būtinai išsiaiškinkite dėl kuro. Paprastai automobilis išnuomojamas pilnu kuro baku, tačiau, prieš sėsdami į automobilį, patikrinkite, ar ši sąlyga išpildyta. Grąžinant automobilį atgal į įmonę, vienose įmonėse gali būti nustatyta sąlyga, kad automobilio degalų bakas būtų pilnas, o kitose tokio reikalavimo gali ir nebūti. Tačiau tokiu atveju už kurą paprastai reikės sumokėti papildomai. Atkreipkite dėmesį, kad čia kuro kaina bus didesnė nei degalinėje.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)