Darbo sauga ir darbo vietų įrengimo reikalavimai
Stogo danga – rinkites atsakingai!

Sužadėtuvių žiedas ir jo reikšmė

Sužadėtuvių žiedasPirmasis žingsnis vestuvių link yra sužadėtuvių žiedo įteikimas mylimai merginai. Paslapčia kiekviena mergina laukia šio žiedelio, nes tai yra pats didžiausias mylimojo nebylus pripažinimas meilėje. Išrinkti žiedą, kuris merginai tiktų ir patiktų dažnai yra sudėtinga. Daugelis vyrų teigia, kad tai vienas iš sunkiausių išbandymų jų gyvenime, juk jis turi ne tik simbolizuoti jo meilę, tačiau taip pat ir puikiai tikti būsimai nuotakai.

Nors vienas svarbiausių dalykų yra sužadėtuvių žiedų išrinkimas, tačiau reikėtų nepamiršti sužadėtuvių žiedas ant kurios rankos yra dedamas. Kaip ir vestuvinis žiedas taip ir sužadėtuvių žiedas mūvimas ant kairės rankos. O sužadėtuvių žiedas ant kurio piršto dedamas?  O gi ant bevardžio piršto. Reikėtų nepamiršti šių dviejų dalykų, tačiau esant jauduliui šie dalykai gali pasimiršti, tačiau dėl to nepergyvenkite. Juk svarbiausia, kad mylimoji priimė žiedą ir sutiko būti Jūsų gyvenimo palydove.

O dabar vienas labai svarbus klausimas. Koks turi būti sužadėtuvių žiedas?

Visų pirma atsiminkite, kad sužadėtuvių žiedai yra visam gyvenimui, nes labai dažnai jie yra perduodami iš kartos į kartą. Nėra vienintelio varianto, kuris būtų pats geriausias. Renkant žiedą reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kas patinka išrinktąjai merginai, nes būtent ji nešios šį žiedą. Sužadėtuvių žiedai gali būti patys įvairiausi, tiek auksiniai, tiek sidabriniai ir žinoma iš kitokio metalo. Sidabrinis sužadėtuvių žiedas nėra toks populiarus kaip auksinis, tačiau taip pat itin perkamas. Šio tipo žiedai dažnai yra pigesni nei auksiniai, tačiau taip pat atrodo tikrai gražiai. Kaip ir kiti žiedai taip ir sidabriniai gali būti dekoruoti deimantais, cirkoniu ar perlais. Na, o populiariausi yra žiedai, kurie yra dekoruoti deimantais. Šie žiedai yra populiarūs dėl to, kad jau senų senovėje deimantai buvo laikomi pagrindiniu romantikos ir meilės simboliu.

Kiek kainuoja sužadėtuvių žiedas? Kaina priklauso nuo daugelio aspektų. Taigi, sužadėtuvių žiedas kaina dažiausiai prasideda nuo 100 eurų, o ribos turbūt nėra. Be abejonės brangiausi yra žiedai su briliantais ir deimantais, šių žiedų kaina yra nuo maždaug 1000 eurų. Nors tai ir brangūs sužadėtuvių žiedai, tačiau jie visada traukia akį.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)