Baldai namams ir ne tik
Vairavimo kursai ir egzaminai: dažniausiai užduodami klausimai

Ar plastikiniai langai yra patikimi mūsų namų šilumos saugotojai?

LangaiŠaltasis metų sezonas – laikas, kuomet rimtai susimąstome apie šilumą savo namuose ir priemones, kurios gali padėti ją sulaikyti kuo ilgiau. Vienas tokių – kokybiški langai. Lietuvoje populiariausi yra plastikiniai langai, puošiantys daugumos gyventojų langus. Tiesa, apie plastikinius langus yra skirtingų nuomonių, susijusių su jų patikimu ir kokybe. Kaip yra, iš tikrųjų? Ar plastikiniai langai yra patikimi mūsų namų šilumos saugotojai?

Visų pirma, vienas plačiausiai plastikinių langų gamyboje naudojamų plastikų  - polivinilchloridas (PVC) – tai chloro, anglies ir vandenilio junginys. PVC yra labai atspari medžiaga, o iš jo gaminamos plokštės pasižymi ir kitomis itin geromis savybėmis, kaip: atsparumu atmosferos pokyčiams, ugniai, gera garso ir šilumos izoliacija, pigumu, lengvumu, kietumu ir ekonomiškumu. Šiuo atžvilgiu,  iš PVC pagaminti langų rėmai – tikrai geras pasirinkimas.

Vis tik, svarbu suprasti, jog iš plastiko yra gaminamas tik lango rėmas, kuris yra svarbi lango konstrukcijos dalis, tačiau – ne pagrindinė. Termoizoliacinės lango savybės daugiausiai priklauso nuo stiklo paketo. Stiklo paketų gamybai dažniausiai yra naudojami 2 arba 3 stiklo lakštai. Patartina, jog vienas ar du stiklo paketo stiklai būtų selektyviniai, tai yra, padengti plonu metalo oksidų sluoksniu. Tokiu atveju, šiluma kambaryje laikysis geriau. Svarbu žinoti ir tai, jog selektyvinis stiklas ne tik padeda išlaikti šilumą, tačiau jis taip pat praleidžia mažiau saulės spindulių. Dėl to, optimaliausias variantas – dviejų selektyvinių stiklo lakštų paketas, kurio dėka patalopje bus šilta ir pakankamai šviesu.

Neretai teigiama, jog termoizoliacinės lango savybės didžiąja dalimi priklauso nuo plastikinio lango profilio kamerų skaičiaus. Tuo tikėti būtų klaidinga. Kamerų skaičius turi įtakos lango tvirtumui ir atsparumui deformacijoms, tačiau jis mažai susijęs su šilumos išsaugojimu. Šiuo atžvilgiu, šiek tiek svarbesnis yra plastikinio lango profilio plotis. Patartina rinktis platesnį, kad ir mažesniu kamerų skaičiumi pasižymintį, langą. Optimaliausias variantas: 60 – 70 mm. pločio profilis su 5 kameromis.

Plastikiniai langai gali būti geriausiu jūsų namų šilumos saugotoju, tačiau gali tokiu ir nebūti. Viskas priklauso nuo jūsų žinių ir pasirinkimo.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)