Baidarių nuoma upe ar ežeru?
Darbo sauga ir darbo vietų įrengimo reikalavimai

Mažai virtuvės – funkcionalūs virtuvės baldai

Virtuvės-baldaiKartais atrodo, kad nėra nieko sudėtingiau už nestandartinio buto įrengimą. Viena dažniausių problemų didžiųjų miestų gyventojams – mažos butų virtuvės. Dažniausiai įrenginėjant tokią virtuvė, kyla klausimas, kokie virtuvės baldai čia tiktų ir kaip viską sutalpinti, kad jauki virtuvė netaptų apkrautu sandėliuku. Iš tiesų yra nemažai paprastų patarimų ir gudrybių, kaip paversti savo virtuve bent kiek erdvesne patalpa.

  • Geriausia pasirūpinti, kad Jūsų virtuvėje vyrautų tokie baldai, kurie pritaikyti būtent Jums. Tai reiškia, kad norint įsirengti mažą virtuvę, reikėtų galvoti apie nestandartinių baldų gamyba. Geriau jau į mažą patalpą nebandyti sutalpinti didelių baldų, kurie gaminami pagal standartinių virtuvių išmatavimus. Pasikonsultavę su baldų gamintojais, atrasite būtent Jums tinkamiausia variantą. Stenkitės, kad baldai atitiktų Jūsų virtuvės išmatavimus, tačiau būtų viduje gana erdvūs. Taip suteiksite sau galimybę sutalpinti į spintas ir stalčius kuo daugiau reikalingų daiktų.
  • Norėdami išlaikyti tinkamą virtuvės atmosferą ir nepaversti virtuvės sandėliukų, atkreipkite dėmesį į tai, kad virtuvės baldai neturi būti apkrauti įvairiais rakandais. Geriausia taupyti vietą ir suteikti patalpai dar daugiau erdvės paslepiant visus nereikalingus daiktus. Dažniausiai sunkių emocijų ir nuovargio priduoda tokios patalpos, kuriose yra per daug daiktų, kur viskas apkrauta ir atrodo, kad vos telpa įvairūs indai ir įrankiai. Virtuvė tikrai ne tokia vieta kur turėtų vyrauti tokia tvarka. Nes dažniausiai daug daiktų žmonėms asocijuojasi su netvarka. Be to, virtuvėje norisi atsipalaiduoti ir ramiai gaminti maistą, todėl svarbu pagalvoti ir apie savo savijautą. Stenkitės kuo įmanoma daugiau daiktų paslėpti spintose ir spintelėse, taip pat naudokitės erdviais stalčiais. Tegu ant stalo ar spintelių būna tik patys reikalingiausi daiktai ir kelios dekoracijos.
  • Mažai virtuvei šviesos ir erdvės suteiks ir natūralūs akcentai. Dažniausiai virtuvės baldai gaminami su stiklo dekoracijomis ir mažoms virtuvėms tai gali būti puikus pasirinkimas. Tam gali pasitarnauti nedidelės virtuvės spintelės su stiklinėmis stumdomomis durimis ar tiesiog stiklinės slankiojančios durys. Taip pat mažoje virtuvėje patariama turėti langą ir pakabinti veidrodį ar šviesų stiklinį paveikslą. Taip tikrai praplatinsite virtuvės sienas.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)