Kiek kainuoja seo paslaugos?
Kaip tinkamai prižiūrėti orkaitės durelių stiklą?

Tikros istorijos: kai neišvengiamai reikia paskolos

paskola internetuAr paskola internetu gali išgelbėti žmogaus gyvenimą? Galbūt ne, tačiau išspręsti finansines problemas, galinčias sukelti daug nerimo ir baimės, tikrai gali. Tuo spėjo įsitikinti daugybė žmonių, lemiamu momentu nusprendusių užpildyti prašymą gauti paskola. Laimei, internetu tai galima padaryti paprastai, greitai ir saugiai. Ar ne tai svarbiausia, kai ramybės neduoda dažnai vilties nepaliekantys su pinigais susiję sunkumai?

Kreditas padengti buvusio vyro skolas

Trijų vaikų mama Roma sako, kad paskola internetu 10000lt jai prieš metus tapo reikalinga visai netikėtai. „Vyras, palikęs mane ir mūsų vaikus, turėjo labai daug skolų. Kai jis dingo iš šalies, vengdamas mokesčių, pareigą grąžinti tai, ką jis buvo skolingas, teko prisiimti man. Svarsčiau apie paskola internetu dnb banke, vėliau – apie paskola internetu swedbank. Jaučiausi beviltiškai – juk likau atsakinga ne tik už save, bet ir tris vaikus. Paskola internetu paimti juk labai paprasta, tačiau kaip ją grąžinti? Šiais laikais niekas negali būti tikras dėl to, ar netikėtai nepraras darbo, ar neprislėgs pakilę mokesčiai... Kai ryžausi pasiskolinti internetu, buvau sužavėta, kaip išsamiai, aiškiai ir suprantamai buvo pateikta visa su paskola susijusi informacija. Kai perskaičiau sąlygas ir reikalavimus, neliko jokių klausimų. Supratau, kad privalau pasinaudoti šia galimybe gauti kreditą ir grąžinti visas savo nesąžiningo buvusio vyro skolas. Dabar po truputį grąžinu kreditą ir jaučiuosi saugi dėl savo finansinės ateities.“.

Reikėjo pinigų remontui

Paskola internetu nemokamai ar paskola internetu issimoketinai – tokie ir panašūs reklamos šūkiai dažnai matomi kredito bendrovių aprašymuose. Tikra tiesa, kad internete galima pasiskolinti greitai ir patogiai. Šia galimybe pasinaudojo ir vilnietis Kazimieras, netikėtai susidūręs su išlaidomis automobilio remontui: „Iki šiol vienintelį kartą paskola internetu uk man buvo tapusi reikalinga, kai pritrūko pinigų mokesčiams. Tuomet nenorėjau skolintis, tačiau situacija vertė tai padaryti. Kai grįžau gyventi į Lietuvą, maniau, jog niekad nebesikreipsiu dėl kredito. Klydau. Pasidomėjau, kur suteikiama paskola internetu bedarbiams, užsiregistravau, pateikiau paraišką ir pinigus gavau jau kitą dieną po to, kai sugedo mano automobilis. Jo taisymas man buvo be galo svarbus. Laimei, kreditą man pavyko gauti greitai. Neįsivaizduoju, kur dar būčiau galėjęs gauti pinigų, jei ne paskola internetu. Drąsiai sakau, kad tai mane išgelbėjo.“.

Kai laikas tampa labai svarbus

Roma ir Kazimieras – tik du iš daugybės žmonių, pasinaudojusių paskolos paslauga, kai to labai reikėjo. Iki šiol kredito bendrovės sulaukia daugybės paraiškų ir paskolų prašymų. Kodėl? Vienas iš galimų atsakymų – todėl, kad paskola internetu visa para teikiamas kreditas. Tai reiškia, kad prašymą galima užpildyti bet kuriuo patogiu metu. Daugeliui tai labai patraukli skolinimosi aplinkybė. Ypač, kai pinigų reikia „čia pat“. Juk visiems pasitaiko atvejų, kai netikėtos išlaidos tarsi perkūnas iš giedro dangaus sujaukia visus planus. Žinoma, kai kuriems kreditas reikalingas seniai planuotiems pirkiniams. Tačiau net ir tokiems žmonėms aktualu pasiskolinti greitai ir paprastai. Juk laikas – ypač didelė vertybė. Kai kada netgi sakoma, kad laikas – pinigai. Kai taip nutinka, kai kiekviena minutė svarbi ir kreditas būtinas dar tą pačią ar kitą dieną, paskola internetu – dėmesio vertas dalykas. Žinoma, nereikėtų pamiršti, kad kiekvieną kreditą būtina grąžinti per iš anksto sutartą laiką. Mokėjimo terminas derinamas ir apsprendžiamas iš anksto, kad kiekvienas galėtų tinkamai pasiruošti grąžinimo laikotarpiui, atsižvelgti į savo pajamas ir planuoti išlaidas.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)