Veterinarijos klinika informuoja apie šunų paveldimas ligas
Tikros istorijos: kai neišvengiamai reikia paskolos

Kiek kainuoja seo paslaugos?

SEO
Ilgą laiką seo paslaugų įkainojimas kėlė daug klausimų tiek klientams, tiek ir patiems optimizatoriams. Tačiau vystantis internetiniam marketingui šis procesas tapo žymiai aiškesnis ir suprantamesnis. Be to, subrendo ir patys klientai: daugumos įmonių vadovų nuomone, seo paslaugų būtinumas jų verslui tapo akivaizdus. O tai pačius klientus skatina labiau įsigilinti į seo rinkos funkcionavimo ir pačių seo paslaugų ypatybes.

Tad kaip gi nustatoma seo paslaugų kaina?

Šiandien egzistuoja tokie mokėjimo už seo paslaugas variantai:

 • Už pozicijas;
 • Už pritrauktus vartotojus.

Abiejų variantų įkainojimas nors ir nedaug, tačiau skiriasi.

Tad sudarant seo paslaugų biudžetą, reikalingas:

 • Užklausų vartojimo dažnis. Įprastai, kuo dažniau vartotojai ieško žodžio, tuo brangiau kainuoja jo reklama. Visas raktines užklausas galima suskirstyti į retas, dažnesnes ir labai dažnas. Profesionaliai tvarkant turinį, dėmesys turi būti sutelkiamas ne tik į labai dažnas užklausas, kurių reklama reikalauja nemažai išlaidų, bet ir į retesnes bei labai retas užklausas. Tai leidžia padidinti reklamos efektyvumą raktinių žodžių sąrašo sąskaita, tačiau išvengiant žymaus seo paslaugų vertės padidėjimo. Be to, iš sąrašo turi būti išbraukiami visi raktiniai žodžiai, negalintys į tinklapį atvesti tikslinių vartotojų.
 • Konkurentų nuorodų biudžetas – tai suma, kurią išleidžia jūsų konkurentai mokamoms nuorodoms. Dar visai neseniai šis faktorius buvo vienas svarbiausių, lemiančių seo paslaugų kainą. Tačiau šiandien situacija jau kitokia – atsiradus naujiems rangavimo algoritmams, nuorodų įtaka stipriai sumažėjo. Be to, įmonės, teikiančios profesionalias seo paslaugas, šiandien stengiasi sumažinti perkamų nuorodų kiekį iki būtino minimumo. Biudžeto sudarymo metodika išties yra sudėtinga, nes reikalauja gausybės nuorodų, vedančių į tinklapius-konkurentus, apdorojimo. Nors šiandien ir egzistuoja daug specialių servisų, leidžiančių automatizuoti šį procesą, tačiau pati svarbiausia darbo dalis – analizė – ir toliau turi būti atliekama žmogaus.
 • Reklama pagal regioną. Priklausomai nuo geografinės vartotojo lokalizacijos, paieškos rezultatai skiriasi. Tai susiję su geo-priklausomomis užklausomis, tokiomis kaip „restoranas“, „avalynės parduotuvė“ ar „plastikiniai langai“. Todėl tinklapio reklamos kaina Vilniuje ir Rokiškyje, žinoma, skiriasi.
 • Tinklapio sandara. Čia vertinama daug resurso parametrų, galinčių tiek padėti jo reklamai, tiek ir pakenkti. Vieni iš svarbesnių faktorių yra:
 1. Domeno dydis;
 2. Tinklapio informacijos vaizdas (tekstas, grafika, flash‘as);
 3. Puslapių, su unikaliu turiniu, skaičius. Neunikalūs puslapiai turi būti perrašyti – taip padidindami tinklapio vertę;
 4. Failo robots.txt turėjimas ir korektiškas jo turinys;
 5. Afiliruotų, t.y. visiškai identiškų pagal tekstą, dizainą ir kontaktus, tinklapių turėjimas;
 6. Indeksuotų ir visų tinklapio puslapių skaičius;
 7. Priklausomai nuo tinklapio „juodų“ optimizacijos metodų naudojimo, paslėpto teksto, skyrių ir pan. turėjimas;
 8. Neužbaigtų tinklapio darbų užbaigimas;
 9. Konkurencija segmente. Analizuojami paieškų rezultatai: kokie resursai yra Top‘e, kiek jie yra optimizuoti ir kokia reklamos strategija yra naudojama;
 10. Rizika. Kuo ji didesnė, tuo seo-paslaugų kaina bus didesnė. Rizika gali iškilti:
 • Stipriai sumažėjus tinklapio pozicijai, kai tinklapis perimamas iš kito optimizatoriaus. Tokiais atvejais ne visada įmanoma išsaugoti nuorodų masę, o tai ir sąlygoja tinklapio paieškų sistemų reitingo kritimą;
 • Jeigu vykdant reklamą mokama už pasiektas pozicijas, tai siekiant pakilti į Top-3 pozicijas, seo įmonės rizika didėja. Todėl atitinkamai didėja ir seo paslaugų kaina;
 • Ir daugelis kitų parametrų.

Kokie veiksmai ir darbai priskiriami seo paslaugoms?

Paprastai seo paslaugos apima visą kompleksą veiksmų, reklamuojant tinklapį paieškų sistemose ir išlaikant pasiektus rezultatus.

Vidinė tinklapio optimizacija apima:

 1. Šalinimą kodo klaidų, kurios trukdo paieškų robotams korektiškai indeksuoti resursą;
 2. Rašymą arba koregavimą tinklapio tekstų pagal seo reikalavimus;
 3. Tinklapio meta-tag‘ų (title, keywords, description) formavimą ir koregavimą;
 4. Tinklapių su „www“ sutapatinimą su tinklapiais be „www“;
 5. Korekcinės 404 klaidos realizavimą;
 6. Dublių šalinimą, paieškos puslapių uždarymą per failą robots.txt;
 7. Kitus darbus.

Išorinė optimizacija užsiima:

 1. Tinklapio registravimu kataloguose;
 2. Informacijos apie įmonės pasiūlymus platinimu specializuotose skelbimų lentose;
 3. Straipsnių ir versijų spaudai su nuorodomis į tinklapį platinimu kituose resursuose;
 4. Kitus darbus;

Paieškų optimizacijos darbai vykdomi nuolat: redaguojamas ir plečiamas raktinių žodžių, pagal kuriuos reklamuojamas tinklapis, sąrašas; pagal poreikį keičiami puslapių tekstai; kuriami ir tinklapyje dedami naudingi ir vartotojams įdomūs straipsniai ir pan. Visa tai taip pat įeina į seo paslaugų paketą ir turi įtakos seo paslaugų kainai.  Visi darbai privalo būti tarpusavyje derinami, o tai gerai atlikti gali tik seo paslaugų specialistai

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)