Tikros istorijos: kai neišvengiamai reikia paskolos
Veterinarijos klinika pataria, ką daryti, jei šuo neturi apetito

Kaip tinkamai prižiūrėti orkaitės durelių stiklą?

orkaitės durelių stiklasOrkaitės durelių stiklas – viena iš lengviausiai pažeidžiamų orkaitės dalių, todėl ją prižiūrėti ypač atidžiai yra tikrai patartina. Būtent apie tai šiandien ir kalbėsime, pateikdami keletą trumpų patarimų, padėsiančių tinkamai prižiūrėti savo orkaitės durelių stiklą.

Tendencingai valykite stiklą

Tendencingai valyti orkaitės durelių stiklą yra labai svarbu. Pirmiausia, taip yra dėl elementarios higienos – tendencingai nevalant stiklo, bėgant laikui ant jo atsiras įvairiausių apnašų bei kitų nešvarumų, kas bus tiesiog nehigieniška. Taip pat, tendencingas orkaitės stiklo valymas yra naudingas ir norint apsaugoti jį nuo įvairių skilimų – susidariusios apnašos gali patekti į įvairius plyšius bei ertmes prie stiklo, ko pasekoje besiplėsdamos jos gali pamažu trupinti stiklą, o tai per ilgą laiko tarpą gali privesti ir prie stiklo dužimo. Viso to išvada – valyti orkaitės stiklą reikia ir nepakaks tai daryti kartą per mėnesį ar netgi dar rečiau, jei norite išvengti bet kokių galimų problemų šioje vietoje.

Venkite labai didelio karščio orkaitėje

Jei turite galimybę orkaitę naudoti mažesniu karščiu nei naudojate – taip ir darykite. Taip, kepant mažesniame karštyje visas procesas truks kiek ilgiau, bet tai bus netgi labai naudinga tuomet, jei norite apsaugoti orkaitės durelių stiklą nuo bet kokios galimos žalos. Taip, orkaitės durelių stiklas yra pritaikytas tam, kad sugebėtų atlaikyti netgi ir patį didžiausią orkaitės galimą pasiekti karštį, bet tai nereiškia, jog karštis nei kiek nekenkia stiklui. Nors poveikis ir yra minimalus, bet karštis kiek silpnina stiklo stovį, ko pasekoje per tam tikrą laiko tarpą stiklą gali tiek susilpnėti, kad tiesiog subyrės. Tai tikrai nereiškia, jog naudojamą karštį reikia mažinti iki minimumo – tiesiog stenkitės jį sumažinti pagal galimybes, kas leis išsaugoti orkaitės durelių stiklą kokybiškame stovyje maksimaliai ilgam laiko tarpui.

Orkaitę laikykite uždaroje vietoje

Bijote, jog orkaitės durelių stiklas gali vienokiu ar kitokiu būdu netyčia būtų iš išorės pažeistas jūsų arba jūsų atžalų? Yra paprastas būdas, leidžiantis nuo to apsisaugoti – orkaitės laikymas uždaroje vietoje. Jums tereikia įsigyti orkaitės matmenis atitinkančią spintelę bei ją pritaikyti turimai orkaitei, kad galėtumėte be jokio diskomforto naudotis orkaite taip pat ją ir apsaugodami. Taip, tai jums kainuos pakankamai nemažai lėšų – spintelės įsigijimas bei jos pritaikymas pagal turimą orkaitę dažniausiai kainuos bent keletą dešimčių eurų, o kartais gali siekti ir daugiau nei šimtą. Vis dėlto, dėl to per daug nerimauti tikrai nereikia – tokia investicija ne tik atrodys puikiai bei bus patogi, bet ir leis jums apsaugoti savo orkaitę, kas ilgame laikotarpyje leis jums sutaupyti daugiau pinigų nei išleidote spintelės įsigijimui.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)