Įmonių steigimas: tapk individualios įmonės savininku!
Kaip pasirinkti greitojo kredito kompaniją?

Padangos: ar visada pigi kaina – geriau?

PadangosArtėjant šiltajam sezonui, į gatves išrieda vis daugiau automobilių. Nenuostabu, jog tiek nauji, tiek jau patyrę vairuotojai, dažnai mąsto apie automobilio techninę būklę: saugumą, patvarumą, ekonomiškumą. Reikėtų paminėti, jog mašina be kokybiškų padangų kelyje – didžiausias pavojus tiek aplinkai, tiek pačiam vairuotojui. Taigi, į ką svarbu atkreipti dėmesį, renkantis svarbiausią saugios mašinos atributą – padangas ir kodėl yra itin svarbu, jog padangos būtų kokybiškos?

Svarbiausia - kokybė

Visų pirma, investuojant į kokybiškesnes, tačiau kartais ir brangesnes padangas yra kartu investuojama ir į mažesnį sunaudojamo kuro kiekį. Naudojant nusidėvėjusias – pigesnes – padangas, kuriuose oro slėgis yra mažesnis nei rekomenduojamas, mašinos kuro sąnaudos padidėja, nes automobilis turi sunaudoti daugiau jėgos (kuro). Atrodytų, jog keli papildomai nuvažiuoti kilometrai už tą patį kuro kiekį nėra daug, tačiau vairuotojams, dažnai naudojantiems automobilį tai gali sutaupyti nemažą sumą pinigų. Be to, kokybiškos padangos sumažina avarijos riziką. Jau nusidėvėjusios, „plikos“ padangos smarkiai padidina stabdymo distanciją, nes tarp padangos ir kelio dangos nesusidaro tinkama trintis, itin svarbi stabdant. Toks kokybiškų padangų privalumas neretai išgelbsti nuo nelaimingų atsitikimų ir itin skaudžių avarijų.

Ekologijos mylėtojai turėtų susidomėti japonų gamintojo „Bridgestone“ naujausiomis ekologiškomis padangomis, kurios yra pagamintos iš mažiau gamtai kenkiančių medžiagų. Žinoma, tokių padangų kaina yra bent šiek tiek didesnė, tačiau ši naujovė leidžia visiems vartotojams rūpintis, jog aplinka būtų teršiama kuo mažiau.

Kaina gali lemti saugumą

Žinoma, yra įvairiausių padangų gamintojų, siūlančių ne tik įvairiausių projekcijų, dydžio padangas, bet ir pigesnius ar brangesnius padangų variantus. Dažnai pasigirsta nuomonė, jog nereikia daug investuoti į tuos dalykus, kuriuos galima nusipirkti pigiau. Bet ar iš tiesų taip yra ir su padangomis? Nors kiekvienas padangų gamintojas ir privalo testuoti savo gaminius, kad šie atitiktų bent minimalius kokybės standartus, tai dar nereiškia, kad patys pigiausi ir minimaliausius kokybės variantus atspindintys padangų variantai yra itin saugūs kelyje.

Didžiausias žmogaus turtas – gyvybė, todėl renkantis automobilio padangas reikėtų jas rinktis kokybiškas, nes taip yra investuojama į savo, keleivių bei praeivių saugumą bei sveikatą. Juk tik turint saugų automobilį, kurio pagrindinis atributas – saugios padangos, galime jaustis komfortabiliai kelyje ir mažiau jaudintis dėl savo bei kitų asmenų gyvybių išsaugojimo.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)