Padangos: ar visada pigi kaina – geriau?
Advokatai Vilniuje ir jų darbo aspektai

Kaip pasirinkti greitojo kredito kompaniją?

Credit24-300x300 (1)Tenka pripažinti, kad kiekvienas iš mūsų esame priklausomi nuo pinigų. Kad ir kaip norėtume sakyti, kad gebame gyventi be jų, deja, tai neįmanoma. Būtent todėl kuomet pastarųjų pritrūksta – ieškome alternatyvų, kurios gebėtų padėti išspręsti susidariusias finansines problemas. Greitieji kreditai, daugeliu atveju, pats geriausias pasirinkimas. Nepaisant to, kad vis dažniau pasigirsta kalbos, jog pastarieji apipinti pačių keisčiausių įstatymų, jei tikslingai judėsite norimo rezultato link – pavyks pasiskolinti teisėtai ir tikrai taip, kad paskui netektų liūdėti.

Tiesa, greitieji kreditai Lietuvoje gana populiari paslauga. Prireikus galite susidurti su labai dideliu pasiūlymų skaičiumi. Būtent todėl rekomenduojame nusistatyti kriterijus, kuriais remiantis ieškosite labiausiai jūsų poreikius tenkinančio varianto.

  • Svarbu įvertinti, ar pirmas kreditas yra nemokamas. Pasinaudoti paslauga labai rekomenduojame, kadangi teks grąžinti lygiai tokią pačią sumą, kokią ir pasiskolinote. Daugelis žmonių ir nemėgsta greitųjų kreditų kompanijų, kadangi palūkanos gana aukštos. Šiuo atveju, pagrindinis minusas visiškai išnyksta.
  • Įvertinkite palūkanų dydžius. Jei skolinatės pirmą kartą ir manote, kad daugiau neteks pasinaudoti šio pobūdžio paslaugomis, vis tiek rekomenduojame susižinoti, kiek apskritai palūkanos kainuoja. Jei jau taip nutiktų, kad vėl prireiktų paslaugų – daugeliu atveju pasirenkama ta pati firma iš kurios pirmą kartą buvo pasiskolinta nemokamai.
  • Būtinai susižinokite per kiek laiko pinigus turėsite grąžinti. Jei galite ta pačiai sumai pasirinkti didesnį arba trumpesnį laiko tarpą, neabejotinai, pasirinkite ilgesnį. Žinoma, geriausia grąžinti kuo skubiau, tačiau egzistuojančios galimybės visada švelniną situaciją.
  • Įvertinkite, kiek pinigų kainuoja grąžinimo laiko prasitęsimas. Vėlgi, atrodo, kad tokios paslaugos jums nereikės, tačiau mes siūlome geriau jau iš anksto susižinoti šią situaciją.
  • Kai kurios firmos teikia ir malonias dovanėles. Žinoma, tai nėra prioritetas renkantis įmonę, tačiau jei randate du panašius pasiūlymus – kodėl gi ne?

Greitieji kreditai – daugelio finansinių problemų sprendimas. Svarbiausia apgalvoti visas smulkmenas ir taip pavyks nenudegti pirštukų prisilietus prie siūlomų paslaugų. Kuo daugiau žinosite, tuo geresnį rezultatą jums pasirinkti pavyks.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)