Skyn prezervatyvai. Dar neišbandėte? Paskubėkite!
Nešiojami kompiuteriai: Socialinių tinklų įtaka vartotojui

Populiariausios vestuvinės fotosesijos

vestuvinės fotosesijosVestuvinė fotosesija yra fenomenas, kuris šiomis dienomis sparčiai populiarėja tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje. Taip yra dėl to, kad vestuvinės fotosesijos yra universalios bei vertingos ne tik kaip prisiminimas materialioje formoje, bet ir kaip šventės paįvairinimas, pasidalinant įspūdingomis fotografijomis su šventės svečiais. Šiandien pažvelgsime į vedybų fotosesijas iš arčiau, aptardami tokių fotosesijų tipus, kurie šiuo metu yra populiariausi.

Fotosesija foto studijoje

Nors fotosesijos studijose pamažu praranda savo populiarumą, kadangi žmonės stengiasi ieškoti originalesnių variantų, tačiau jos vis dar išlieka tarp populiariausių fotosesijų tipų. Fotosesijos studijose įprastai nėra labai brangios. Jo nereikalauja didesnio pasiruošimo, nes foto studijose dažniausiai lengva rasti visus reikalingus daiktus, kaip teminę aprangą, įvairius aksesuarus ir t.t. Vis dėl to, tokios fotosesijos dažniausiai yra ganėtinai banalios bei netikros, dirbtinai sukuriant visą fotografijos aplinką, todėl jas rinktis verta tokiu atveju, jei be jokių dvejonių jums svarbiausiu dalyku yra paslaugų kaina.

Fotosesija gamtoje

Fotosesija gamtoje, skirtingai nei vestuvinės fotosesijos foto studijose, tendencingai populiarėja ir tai yra visiškai suprantama. Fotosesija gamtoje yra ne tik originalus, tačiau ir natūralus, mielas bei jaukus pasirinkimas, kurį sukombinavus su kokybiškas paslaugas teikiančiu fotografu, galime gauti tiesiog įspūdingo grožio fotografijas. Taip, geros nuotraukos gamtoje reikalauja tikrai nemažai laiko bei pastangų tiek pasiruošimui, kuriam visų pirma reikia nuspręsti temą ir svarbiausius akcentus, tiek ir pačiam fotografavimo procesui, kuris dažniausiai trunka nuo kelių valandų iki visos dienos. Taip pat, sunkumų sukelia ir tinkamos vietos fotosesijai suradimas, kadangi reikalingas tiek tinkamas apšvietimas, tiek ir dailus gamtos fonas ar peizažas. Nepaisant to, visa tai atsipirks aukšta kokybe, todėl organizuoti vestuvinę fotosesiją gamtoje tikrai geras pasirinkimas.

Fotosesija mieste

Taip, miestas yra triukšminga bei nešvari vieta, tačiau fotografai tai priima ne kaip akivaizdų minusą, tačiau kaip iššūkį, leidžiantį mums išvysti stulbinančias vestuvines fotosesijas, atliktas miestuose. Dažniausiai fotografai tokių fotosesijų metu privalo ypatingai padirbėti su aplinka, siekdami išgauti ne tik gražias, tačiau ir užslėptą mintį turinčias fotografijas, todėl dažnokai šios foto paslaugos, dėl didesnio joms skiriamo pastangų bei laiko kiekio, kainuoja daugiau. Vis dėlto, sumokėti kiek daugiau nei įprastai nesibaiminkite – galutinis rezultatas tikrai atpirks visas išlaidas.

Teminė fotosesija

Teminėms fotosesijoms ribų tiesiog nėra – galite jas atlikti kaimo sodyboje, apsirengę kaip „būrai“, ar vandenyje, įsinėrę į naro kostiumus. Teminė fotosesija reikalauja plačios vaizduotės bei didelių investicijų, tačiau patikėkite – rezultatas yra viso to vertas.

Tai – populiariausi vestuvinių fotosesijų tipai, išsiskiriantys ne tik puikiai atrodančiomis nuotraukomis, tačiau ir prieinamomis kainomis. Tačiau, jūsų vestuvinė fotosesija nebūtinai privalo būti vieno iš šitų tipų. Originalumas yra pagrindinis tokių fotosesijų privalumas, todėl drąsiai jas atlikite tiek valtyje, tiek kalnuose ar netgi surenkite ją žiemą. Juk tai – jūsų vedybos, todėl kurkite kartu ne tik savo gyvenimą, ne tik pačią vedybų šventę, bet ir vestuvinę fotosesiją. Žinoma, nesivadovaukite vien tik vedybų fotografų patarimais bei įdėkite ir dalelę savęs, kas tokią fotosesiją pavers nepakartojama. Nuoširdumas visuomet laimi!

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)