Populiariausios vestuvinės fotosesijos
Anglų kalbos pamokos – progresas be streso

Nešiojami kompiuteriai: Socialinių tinklų įtaka vartotojui

nešiojami kompiuteriaiTechnologiškai tobulėjančiame pasaulyje socialiniai tinklai tapo viena svarbiausių komunikacijos priemonių, leidžiančių bendrauti, plėsti verslą, dalyvauti pasirinktų organizacijų veikloje, stebėti pasaulio naujienas, reikšti savo nuomonę ir plėsti kultūrines žinias. Nešiojami kompiuteriai, planšetiniai įrenginiai ir mobilieji telefonai leidžia peržengti namų erdvės ribas ir dirbti kompiuteriniais prietaisais darbo aplinkoje, kelionės metu, mokslo įstaigose, kavinėse ar net parkuose.

Augant socialinių tinklų kartai, pasigirsta vis daugiau kalbų, raginančių įvertinti virtualios erdvės žalą asmenybės raidai, t. y. nuolatos skamba raginimai atsiplėšti nuo monitoriaus ekrano – moksliniai tyrimai tvirtina, kad virtuali erdvė kuria naująją kartą, turinčią psichinių problemų – ilgos valandos, praleistos socialiniuose tinkluose iškreipia požiūrį į realaus gyvenimo privalumus, formuoja socialiai pasyvią asmenybę, turinčią rimtų dėmesio koncentracijos, bendravimo ir savęs vertinimo problemų.

Negalima pamiršti ir kitos virtualiosios erdvės pusės – socialinių tinklų rinkodara yra viena sparčiausiai augančių verslo paslaugų, leidžianti plėsti veiklos apimtis, siūlyti ir teikti novatoriškas verslo idėjas. Ši paslauga stebina savo dinamiškumu – socialinių tinklų rinkodara sugeba prisitaikyti prie nuolat kintančių vartotojų įpročių ir besikeičiančio paieškos sistemų požiūrio į didžiuosius socialinius tinklus. Be to, nešiojami kompiuteriai, planšetės ir mobilieji įrenginiai suteikia išskirtines galimybes plėtoti verslą poilsiaujant jaukiame viešbutyje ar gurkšnojant kavą miesto kavinėje.

Nors daugelis populiariųjų socialinių tinklų pažymi, kad jų vartotojai turi būti sulaukę 13 metų amžiaus, iš tiesų nėra jokių realių galimybių, leidžiančių patikrinti, kokiai amžiaus grupei yra priskiriami užsiregistravę vartotojai. Tai kelia itin daug nerimo, kadangi medicinos darbuotojai yra įsitikinę, jog priklausomybė socialiniams tinklams keičia bręstančios asmenybės psichiką, trukdo užmegzti santykius, prisiimti pareigas ir atsakomybę už savo veiksmus. Be to, noras dalintis asmenine informacija trukdo suvokti savivertės svarbą, t. y. žmogus tampa priklausomas nuo komentatorių nuomonės. Remiantis pasaulinių tyrimų duomenimis, galima tvirtinti, kad kiekvienais metais daugiau nei 30 proc. vaikų, kurių amžius nesiekia 14 metų, susikuria bent vieną anketą pasirinktame socialiniame tinkle, be to, didžioji dalis 14–17 metų paauglių garsiaisiais socialiniais tinklais naudojasi kiekvieną dieną. Nerimą kelia ir tai, kad tokio amžiaus vartotojai nesugeba objektyviai įvertinti privatumo esmės, todėl neapgalvotas asmeninės informacijos viešinimas gali sukelti socialinį pavojų.

Populiarusis socialinis tinklas „Facebook“ šiuo metu turi daugiau nei 850 mln. vartotojų, tačiau šis skaičius kasdien auga. Didėjant vartotojų skaičiui, stiprėja ir žmonių priklausomybė, t. y. socialiniai tinklai vis stipriau veikia mūsų darbą, laisvalaikį, kasdienį gyvenimą, sveikatą ir net asmeninius santykius. Žinoma, negalima tvirtinti, kad kiekvienas žmogus, turintis socialinio tinklo paskyrą, yra ligonis, todėl jam būtina skubi medicininė pagalba. Viskas priklauso nuo to, kiek laiko skiriame socialiniams tinklams ir laisvalaikiui be kompiuterio. Pirmieji įspėjamieji ženklai yra nuolatinės varginančios mintys apie veiklą ir naujienas socialiniame tinkle, betikslis ir ilgai trunkantis naršymas internete, sumažėjęs dėmesys laisvalaikiui, šeimai ar darbui. Kitaip sakant, socialiniai tinklai tėra tam tikra laisvalaikio, mokslo ir darbo priemonė, kurios tiesioginė nauda ir žala priklauso nuo vartotojo savimonės. Jei naršydami socialiniuose tinkluose atrasite tinkamą strategiją, tuomet virtualiosios erdvės privalumai gali padėti mokytis ir tobulėti, pažinti pasaulį ir skirtingas kultūras, gauti aktualią informaciją, kelti kvalifikacijos lygį ar net įsidarbinti svajonių įmonėje.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)