Virtualus turas – reklama, kurią verta išbandyti
Slider - stumdomų spintų specialistai

Kokią spintą pasirinkti?

Spintos_baldų žvaigzdėsRemontuojant namus dažniausiai kyla poreikis įsirengti juos kuo moderniau ir, žinoma, prabangiau tuo pačiu. Jei jau perdažomos sienos, keičiamos grindys ir lubos, tad vertėtų pakeisti ir baldus, kurie jau ne pirmą dešimtmetį tarnauja jūsų namuose. Renkantis baldus reikia atidžiai vertinti daug skirtingų kriterijų, kurie gali nulemti jūsų pasirinkimą: kaina, išvaizda, funkcionalumas ir taip toliau. Spintos yra vienas iš svarbiausių baldų, kurio pasirinkimui reikia skirti kuo daugiau laiko. Juk tai baldas, kuriame laikome savo daiktus, saugome juos. Tad tai ne tik estetinė funkcija, tačiau tuo pačiu ir didelė nauda. Žinoma, priklausomai nuo to, ar spintos reikalingos jūsų miegamajam, ar svetainei, ar, galiausiai, biurui, skiriasi ir pasirinkimas. Tačiau šįkart norėtume pakalbėti ne apie plačias baldų variacijas, o priežiūrą. tTnkamas pasirūpinimas padės jums džiaugtis ilgalaikiu rezultatu. Spintos, kaip ir bet koks kitas daiktas, tinkamai funkcionuos tik tokiu atveju, jei jis bus naujas arba teisingai prižiūrėtas.

Spintos priežiūra visai nesudėtinga. Juolab, beveik visai nereikalauja laiko. Paprastai rekomenduojame ją valyti kartą per savaitę ar dvi, kad ant pastarosios nesikauptų dulkės, kurios gali  pakenkti paviršiui. Jei baldas medinis arba pagamintas iš dirbtinių medžio plokščių – siūlome valyti su paprasčiausiu šiltu vandeniu ir muilu. Taip nereikės papildomai investuoti į priežiūrą. Žinoma, egzistuoja ir daug specialių priemonių, kurių pasirinkimas dažnai vilioja klientus. Tačiau specialias priemones siūlome pasirinkti tik tokiu atveju, jeigu pasirinktos spintos medžiaga yra labai opi. Aišku, jei spintos yra su stiklais, pastaruosius siūlome valyti naudojant stiklų valymo priemones. Kita alternatyva – actas, kuris puikiai pašalina visus valymo dryžius. Valykite su laikraščiu. Senas, tačiau tikrai patvirtintas būdas. Spintos valymas paprastai užima nemažai laiko, tačiau ji to tikrai verta.

Štai spintos stumdomomis durimis reikalauja šiek tiek atidesnės priežiūros, kadangi reikia išvalyti ir mechanizmą, kurio tikslas padėti stumdyti duris. Tai daryti taip pat galite tiesiog su šiltu vandeniu, tačiau svarbu nusausinti. Kitu atveju iš geležies pagamintas sraigtelis gali padėti rūdyti. Ne tik užstrigs darinėjimo sistema, tačiau tuo pačiu ir pradės girgždėti. Venkite šalia spintos laikyti kilimą, nes jam pasislinkus, stumdomos spintos ratukas gali iššokti iš savo vėžių ir durys išsikraipys.

Tinkama spintos priežiūra garantuos, kad baldas jums tarnaus ne vienerius metus. Kuomet galima teisingai prižiūrėti ir greit metu papildomai neinvestuoti, kodėl to nepadarius?

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)