Padangos internetu
Kokią spintą pasirinkti?

Virtualus turas – reklama, kurią verta išbandyti

Kiek sumokėtumėte už tai, kad jus visi pastebėtų? Jei bent 300 eurų, tai skaitykite toliau, nes papasakosime apie nebrangų ir efektyvų reklamos būdą – virtualų turą.

Sandėlys-virtualus-turas-300x148

Ne visiems

Deja, šis reklamos būdas skirtas ne visiems. Virtualus turas efektyviausias yra tada, kai įmanoma save pristatyti per aplinką, kurioje dirbate. Ar jis tinka el. parduotuvei? Taip, jei turite didelį sandėlį arba gražų biurą. Ar tinka vertimų agentūrai? Abejotina, nes didžioji dalis darbuotojų dirba namuose. Ar tinka kavinei? Taip, be abejo, nes galite parodyti, kaip atrodote iš lauko, viduje, leisti apsilankyti virtuvėje.

Pigu?!

3Dturas.lt duomenimis, toks virtualus turas kainuoja 260 eurų. Ar tai pigu ar brangu? Pasiskaičiuokite savo reklamos išlaidas ir suprasite, kad tai nebrangi reklama. Ypač, jei reklamuojatės internete naudodami turinį, o ne grafinę reklamą – kiekviename reklaminiame straipsnyje galima įterpti virtualųjį turą vietoj vaizdo klipo.

Ką rodyti?

„Klientams dažnai kyla abejonių dėl to, ar jie iš tikrųjų turi, ką parodyti. Tas lietuviškas kuklumas trukdo virtualių turų plėtrai labiau, nei kainos ar technologijos“, - sake virtualių turų kūrėjas Saulius Balsys. Iš tiesų virtualiam turui pakanka vos 2 panoraminių nuotraukų. Net jei įmonė veikia vienoje patalpoje, virtualus turas jau yra galimas. Viena nuotrauka rodo vaizdą iš gatvės, kita – vidų. Mini turas jau yra, kuris klientams pasako labai daug. Jei yra daugiau patalpų – dar geriau. Aišku, tualetas nesiskaito, nes ten tai virtuali ekskursija. Šiuo atveju ši patalpa nieko įdomaus apie jūsų įmonę nepasakys.

Technologija

Virtualūs turai kuriami padarius mažiausiai dvi 360 laipsnių panoramines nuotraukas. Speciali programinė įranga leidžia sujungti nuotraukas. Jose nustatomi išėjimo ir įėjimo taškai, kurie pažymimi rodyklėmis ar kitokiais žymekliais, kad virtualus lankytojas galėtų iš vienos nuotraukos pereiti į kitą. Virtualiajame ture taip pat galima panaudoti kitokius informacijos formatus – tekstą, nuotraukų galerijas, vaizdo klipus, nuorodas į interneto puslapius, garsinį foną ir t.t.

Tai įspūdinga šiuolaikiška reklamos forma, kurią reikėtų išbandyti visiems, kas nori išsiskirti iš minio ir nustebinti savo klientus.

 

Comments

Saulius Balsys

Jeigu norite pateikti informaciją apie save išsamiai ir šiuolaikiškai - tai skirta Jums!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)