Medinės durys Vilniuje: už ir prieš
Padangos internetu

Vestuviniai žiedai

Vestuviniai ziedaiArtėja gražiausia Jūsų gyvenime šventė – vestuvės? Jums neišvengiamai reikalingi vestuviniai žiedai. Šiuolaikinė pasiūla yra labai plati, tai ir teigiama, ir drauge sudaro keblumų, kadangi sunku pasirinkti. Pirmiausia susidėliokite prioritetus nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus. Prioritetai yra: kaina, grožis, metalas, metalo spalva, naudojami brangakmeniai, ornamentai ir pan.

Vestuviniai žiedai ne tik amžinos meilės simbolis, tačiau ir vestuvių ceremonijos dalis. Žiedo forma, t. y. ratas, simbolizuoja amžinybę, amžinus santuokos saitus, ištikimybę vienas kitam. Senovėje buvo tikima, kad vestuviniai žiedai saugo šeimą nuo negandų ir kad žiedai turi būti laikomi prie savęs: arba ant piršto, arba pasikabinus ant kaklo.

Kokį vestuvinį žiedą pasirinkti?

Vestuviniai, kaip ir visi kiti žiedai, skiriasi savo kaina, dizainu, gamybos procesu, metalu ir kt. Priimta, kad vestuviniai žiedai yra auksiniai. Tačiau tai ne vienintelis pasirinkimas, nes šie žiedai gali būti ir iš kito metalo, pavyzdžiui, iš platinos. Vestuviniai žiedai iš platinos pasižymi išskirtiniu ilgaamžiškumu, sodria, balta spalva. Dėl savo išskirtinio baltumo, šie žiedai nepadengiami rodžiu. Platina sunkesnė už auksą ir labai brangi. Vestuviniai žiedai iš platinos kainuos dvigubai brangiau nei iš balto aukso.

Prisimenant mūsų – lietuvių – istoriją, tradicijas, verta paminėti, kad vestuviniai žiedai gali būti su gintaru. Tai autentika dvelkiantys žiedeliai. Tokie žiedai atrodo išties įspūdingai ir labai dailiai.

O ką manote apie rankų darbo žiedus? Rankų darbo vestuviniai žiedai nėra labai įprastas sprendimas, tačiau tokie žiedai bus vienetiniai, originalūs ir brangūs (dvasiškai). Tiek sužadėtuvių, tiek vestuviniai rankų darbo žiedai bus unikalūs ir pagaminti pagal Jūsų poreikius, viziją. Tai – įgyvendinta svajonė!

Atsižvelgiant į gamybos koncepciją ir naudojamas medžiagas, skiriasi vestuviniai žiedai kaina.

Vestuviniai žiedai internetu: pigiau?

Vestuviniai žiedai pigiai atsieis nebent tuo atveju, jei pirksite nespecializuotose parduotuvėse, kur jų kokybė nebus garantuojama. Kitu atveju – už kokybę reikia mokėti. Tiesa, galite sutaupyti tam tikrą sumą, pirkdami internetu. Vestuviniai žiedai internetu kainuos pigiau, kadangi elektroninėje komercijoje nėra skaičiuojami aptarnavimo ir kiti mokesčiai, kas sudaro galimybes prekes parduoti žemesne kaina.

Nesusigundykite neaiškiose prekybos vietose siūlomais pigiais žiedais. Pigūs vestuviniai žiedai – prastas pasirinkimas, kadangi gaminiu greitai galite nusivilti. Juk vestuviniai žiedai yra tie, kuriuos nešiosite visą gyvenimą, kurie nuolat primins apie Jūsų antrąją pusę, kai jos nebus šalia, todėl verta investuoti į žiedų kokybę ir grožį.

Vestuvinių žiedų kainų skirtumai pagal miestus

Ne paslaptis, kad didžiuosiuose Lietuvos miestuose įvairios paslaugos ir prekės gali kainuoti brangiau palyginti su mažų miestelių kainų politika. Tai sąlygoja vietos gyventojų gyvenimo lygis. Todėl, pavyzdžiui, vestuviniai žiedai Vilniuje tikrai kainuos ženkliai brangiau negu vestuviniai žiedai Ignalinoje, Švenčionyse ar kitame mažame mieste.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)