Slidinėjimo kelionės aktyvioms žiemos atostogoms
Vestuviniai žiedai

Medinės durys Vilniuje: už ir prieš

durys VilniujeVidaus durys - labai rimtas pirkinys, todėl dažnai jam skiriama labai daug dėmesio ir laiko. Žmonės nuolat teiraujasi gamintojų, kokio tipo durys Vilniuje ar kitame mieste yra geriausias pasirinkimas tiek kainos, tiek kokybės atžvilgiu. Įrenginėjant namų interjerą, nemažai žmonių vidaus duris renkasi iš medinių gaminių. Jei ir Jūs svarstote apie tokį pasirinkimą, pravartu šiek tiek pasidomėti, kuo naudingos yra medinės durys, ir su kokiais iššūkiais tena susidurti jas prižiūrint. 

Natūralumas ir šiluma

Niekam ne paslaptis, kad medis - natūrali medžiaga, kuri sukuria itin jaukią ir šiltą atmosferą. Todėl dažnai medinės durys statomos tuose namuose, kur kuriamas jaukus, klasikinis namų stilius.

  • Tokio tipo duris lengvai galima pritaikyti prie pačių įvairiausių baldų.
  • Be to, medines duris lengva išsirinkti. Gamintojai nuolat tobulėja ir kasmet pasiūlo naujesnį ir platesnį vidaus durų asortimentą, iš kurio tinkamą variantą gali išsirinkti net ir pats išrankiausias pirkėjas. 
  • Renkantis medines vidaus duris reikia  atminti, jog svarbu ne tik durų išvaizda, bet ir tai, iš ko pagamintos pačios durys Vilniuje ar kitame mieste. Dažniausiai medinės durys gaminamos iš ąžuolo, uosio, klevo, drebulės ar kitų medžių. Net jei manote, kad tai visiškai nesvarbu ir nuo to niekas nesikeičia, taip nėra. Geriausia pasikalbėti su gamintojų konsultantu, kuris papasakos, kaip skiriasi skirtingų medžių durų tekstūrą ir tarnavimo laikas. 

Iššūkis kasdienybei

Visgi, nors ir labai gražus bei jaukus baldas, kuris pagamintas iš medžio, kaip ir visi kiti, taip ir durys iš medžio reikalauja nemažai priežiūros. Kuomet salonuose parduodamos durys Vilniuje ar kitame mieste, dažniausiai konsultantai iš anksto papasakoja apie tai, kaip reikia prižiūrėti šias duris. 

  • Pirmiausia, nepamirškite, kad medis yra linkęs keisti savo formą, todėl esant didelei drėgmei su laiku jis  gali išsiplėsti, jei durys bus netinkamai sumontuotos, jos gali pakeisti formą ir neužsidaryti. Tuomet reikalingas durų remontas, restauracija. 
  • Be to, daugeliui tenka susidurti su medinių durų trūkumu - girgždėjimu. Tai su laiku atsirandantis medinių durų trūkumas, tačiau jį galima greitai pašalinti, žinant bent keletą paprastų liaudiškai taikomų būdų. 

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)