Kada reikalingos krovėjų paslaugos?
Kavos aparatai: jų rūšys ir ypatybės

Garderobe Oslo spintos slankiojančiomis durimis: kai reikia kokybės bei patikimumo

Garderobe oslo

Vyrių girgždėjimas, iki galo neužsidarančios arba dar blogiau - karts nuo karto "iškrentančios"- durys...Jei toks scenarijus nevilioja, įsigykite revoliucinį gaminį - Garderobe Oslo spintą slankiojančiomis durimis. Skamba kaip iš reklamos, ar ne..? Tačiau iš tiesų šios rūšies spintos sparčiai išstumia iš rinkos įprastas varstomomis durimis. Vartotojus vilioja šios savybės:

  • Dėl durų veikimo mechanizmo "išlošiama" papildomos erdvės;
  • Tylus "darbas" - kokybiškos durys slankiojant nekelia įkyrių garsų;
  • Gali būti sukuriamas modernus, minimalistinis interjeras (tai itin aktualu, tarkime, biuruose);
  • Spintos gali būti gaminamos pageidaujamos formos, užpildomos įvairiomis medžiagomis - dedame pliusą kalbant apie estetiką bei norimo interjero formavimą;
  • Tvirtumas (jei išvengiama fizinių pažeidimų iš išorės, drėgmės bei kitų nepalankių veiksnių).

Kalbant apie spintos su slankiojančiomis durimis pasirinkimą, reikia pamąstyti apie pagrindines pastarosios dalis:

  • Profilis. Renkamasi tarp plieninio ar aliuminio profilio. Durys su pastarosios medžiagos profiliu kainuos mažiau, veiks tyliau bei turės didesnį atsparumą drėgmei, tačiau reikėtų turėti galvoje, jog plienas yra kokybiškesnis ir spinta galėsite džiaugtis ilgiau.
  • Užpildas. Jei renkantis profilį labiausiai akcentuojama kokybė, tai užpildas (arba paprasčiausiai - kaip atrodys spinta) - skonio reikalas. Kažkas pageidaus medžio imitacijos ir rinksis tam tikrą plokštę, kažkam spinta neįsivaizduojama bei veidrodžio, o kitas, galbūt, spintą papuoš fototapetu (kad ir su savo nuotrauka) arba derins keletą elementų tarpusavyje ir bus garantuotas, jog identiškos spintos niekur kitur nepamatys.
  • Rateliai. Tai - "jautriausia" slankiojančių sistemų dalis, kadangi pastarieji gali nusidėvėti, sulūžti, "išeiti" iš savo vietos (nekokybiški arba pažeisti dėl netinkamos eksploatacijos. Gali būti plastikiniai (pigesni, tačiau žemesnės kokybės) arba viniliniai su guoliais (kainuos daugiau, tačiau bus atsparesni). Mąstant apie būsimos spintos sandarą, rateliams pinigų gailėti nereikėtų - kitaip galite imti keikti tuos, kurie žadėjo, jog slankiojančios durys yra kokybiškesnės už varstomas.

Kalbant apie bet kokią prekę, jos gamintojas - toli gražu ne paskutinėje vietoje. Pasirinkimas, iš ko įsigyti spintą (ar kitus baldus) - labai didelis. Neabejotinai atsiras asmenų, kurie bandys pasipelnyti iš menkai teišmanančio kliento: pagamins baldą iš menkos kokybės medžiagų, tačiau prekę įvertins aukšta kaina. Kitiems meistrams gali tiesiog pritrūkti profesionalumo. Rekomenduojame Garderobe Oslo - patikimą ir kompetetingą savo srityje skandinavų partnerį. Tiesa, su specialistais bendrauti galima tiesiogiai arba virtuliu būdu, pateikiant reikiamus būsimos prekės duomenis.

Spintų su slankiojančiomis durimis kaina yra šiek tiek didesnė už varstomų (pastaroji svyruoja priklausomai nuo klientų pageidavimo). Kad neišmestumėte pinigų į vandenį, turėite bent jau minimalų supratimą apie šį gaminį bei apgalvotai išsinkite gamintoją. 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)